Sfânta Lumină

Lumină Lină s sfintei Slave a Tatălui ceresc

               Fișier:Pascha.jpg

                         

 

Pentru cei care nu prea vor să audă sau să creadă în minuni, vom aduce spre bucuria credinţei un fapt extraordinar, O Minune dumnezeiască, ce se petrece an de an sub ochii omenirii la Ierusalim. Suntem în Biserica Învierii, în Sâmbăta cea Mare, când la rugăciunea specială, rostită de Patriarhul locului deasupra Sfântului Mormânt, din cer se coboară de 20 de secole, Lumina cea Sfântă. Aici, îşi pleacă genunchii inimii, pelerini din toate colţurile pământului, ca să primească semn din Înaltul Cerului, de la Dumnezeu care a zis: ” Să fie lumină”, confirmând că Cel trimis rămâne în veci Iisus Hristos ” Lumina lumii”! Totul este public, sub controlul autorităţilor, care vor să se asigure că este adevărat şi la mijloc nu este nici o înşelătorie. Cu trecerea timpului, minunea a trecut prin viu grai peste graniţele ţării Sfinte, deşi Biserica Ierusalimului nu-i face publicitate, iar cei cârcotaşi s-au resemnat deja, dar supraveghează cu atenţie, an de an, acest fenomen. Din Cer, prin turla Bisericii Anastasis, spre curiozitatea unora şi bucuria creştinilor veniţi în pelerinaj, spre uimirea tuturor, coboară Scânteia divină ce aprinde Candela Sfântului Mormânt şi multe mănunchiuri de lumânări din mâinile credincioşilor. Oficiali ai statului Israel, cât şi din departamentul de poliţie, având câte un reprezentant evreu, arab, turc, încă din seara Prohodului, verifică cu rigurozitate încăperea Sf. Mormânt, ca să înlăture orice suspiciune. Se sting candelele şi se îndepărtează orice sursă de foc, iar după aceea se sigilează uşa cu două benzi cruciş şi se pune pază autorizată. Procesiunea începe dimineaţa la orele 9, iar din sobor fac parte patriarhul, mitropoliţi, episcopi, clerici, urmaţi de foarte multă lume, venită special pentru acest moment. Dragomanii civili, îmbrăcaţi în portul tradiţional grecesc, cu toiege de metal pe care le gesticulează armonios şi cadenţat, diaconi care poartă Sf. Cruce cu părticele din Lemnul Sfânt, urmaţi de mii de pelerini cu buchete de lumânări de câte 33 bucăţi având pe ele icoana învierii, urcă spre Înviere. Ajunşi în dangătul clopotelor cântă:”Învierea Ta Hristoase, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi pe pământ, ne învredniceşte cu inimă curată să Te mărim”, apoi continuă slujba Vecerniei cu imnul “Lumină lină, a Sfintei slave a Tatălui ceresc”. Pe la 11.30 vin grupuri de tineri arabi ortodocşi, care în ritual oriental se roagă, căţărându-se chiar pe baldachin: “Doamne, trimite-ne din cer Lumină!” În jurul orei 12 Patriarhul se apropie de intrarea Sf. Mormânt, este controlat cu atenţie şi rămâne doar în stiharul alb, cu epitrahil, mânecuţe şi brâu, iar totul se petrece în văzul asistenţei necreştine, gărzi musulmane, primarul Ierusalimului, asistaţi de armeni, catolici, copţi.

Sfanta Lumina de la Ierusalim

Trebuie să vă spunem că Lumina din cer coboară doar la ortodocşi şi vă vom relata prin articole documentate, cum s-a pogorât această Sfântă Lumină de-a lungul veacurilor. Patriarhul sub escortă rupe sigiliul, intră în Capela îngerului care este foarte îngustă, fiind păzit de un arab musulman. După puţin timp, mai face un pas şi îngenunchează în faţa lespezii Mormântului, unde se roagă circa 20 de minute. Atmosfera este încordată de aşteptare şi de emoţia momentului, deoarece din tradiţie se zice că dacă Lumina Sfântă nu se pogoară, atunci va fi sfârşitul lumii. Întotdeauna între orele 12.30-13.30, Scânteia dumnezeiască coboară ca un glob de lumină, împrăştiindu-se în sclipiri de foc galben-verzui, care nu te ard timp de câteva minute, aprinzând Candelele din Mormânt şi vata presărată şi multe făclii din mâinile pământenilor. Patriarhul din uşa Kouvouklionului împarte Sfânta Lumină tuturor confesiunilor, ţine un mic cuvânt prin care mulţumeşte Mântuitorului şi se continuă Vecernia. Noaptea, pe la orele 23.00 se porneşte din nou procesiunea, se înconjoară de trei ori Sfântul Mormânt, se cântă Hristos a Înviat, iar din faţa uşii se citeşte Evanghelia Învierii, apoi se continuă slujba şi sfânta Liturghie ce se săvârşeşte pe Mormântul Sfânt.
” Dătătorule de lumină, Doamne, ascultă-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, care în acest ceas stăm lângă acest Preasfânt şi de lumină purtător Mormânt şi cinstim Învierea Ta cea de a treia zi”.

pr. Zisu Iulian

Postat in Articole personale de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.