Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut

    

              

                                                   

Fiecare din noi am fost poate îndoielnici sau necredincioşi cel puţin o clipă în viaţa noastră. Toma ne reprezintă pe toţi cu ale noastre bune si rele; frământarea umană. În prima zi a săptămânii, în Ziua Învierii, apostolii primesc puterea de a ierta păcatele oamenilor şi au fost trimişi la propovăduire după ce a ,,suflat asupra lor Duh Sfânt”. Toma care nu era atunci cu ei se manifestă logic şi raţional: işi pune întrebări. Ceilalţi L-au văzut intrând prin uşile încuiate, s-au minunat şi bucurat. Toma a intârziat doar puţin, ca prin el omenirea să verifice Învierea ,s-o pipăie, apoi s-o păstreze ca o Taina sfântă. ,, Dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor,nu voi crede!” Ce tulburare timp de o săptămâna a fost în sufletul lui, ce întrebări. De ce tocmai el nu a fost la locul potrivit atunci? Era oare mai îndărătnic sau păcătos? A avut timp suficient să-şi revină. Dialogul, sau lecţia veşniciei trebuia dusă public până la capăt. Dumnezeu nu renuntă la argumente, dă răspunsul potrivit la timp fiecăruia: ,, Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile mele…şi nu fi necredincios ci credincios” Ce stare, ce emoţie ce întâlnire cu probe. Ce exclamare;,, Domnul Meu şi Dumnezeul meu”! Ce răspuns:,, Pentru că M-ai văzut.Tomo, ai crezut” Ce promisiune;,, fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” Nu trebuie să fii necredincios ca să-L cauţi pe Dumnezeu. Să fii de bună credintă, adică Om şi să-L cauţi mereu, chiar cercetând dacă este nevoie! Dacă nu trăieşti nepăsator nu vei ramâne dezamăgit. Dacă ai nevoie de minuni, caută-le în viaţa ta şi în jurul tău. Nu uita Scripturile care ne liniştesc zicându-ne:,, iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristos Fiul Lui Dumnezeu şi crezând, viată să aveţi în numele Lui!” Sfinţii Părinţi au rânduit ca această evanghelie de la Ioan XX, 19-31 să se citească in Duminica Învierii, la Vecernia speciala în 12 limbi şi în Duminica Tomi, ca să se audă până la ,,marginile pământului”. Lumea a auzit şi va auzi de Toma şi de mărturisirea credinţei sale în Înviere. Nu s-a mai îndoit de atunci niciodată şi moare pentru Hristos. Pământene şi creştine, dacă iţi pui astfel de întrebări, sa cauţi Adevărul şi apoi vei învia ca noi, spre slavă!

pr. Zisu Iulian
Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.  Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! . Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui.(Sf Evangelist Ioan XX 19-31) 

Postat in Articole personale de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.