Soborul cinstitului, slăvitului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan

Sfânta Evanghelie după Ioan
Capitolul 1 Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru
Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi.

29. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. 
30. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care
a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, 
31. Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am
venit eu, botezând cu apă. 
32. Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer,
ca un porumbel şi a rămas peste El. 
33. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă,
Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste
El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. 
34. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu. 
35. A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui. 
36. Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.