Duminică după Botezul Domnului

Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 4 Pocăiţi-vă,
căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 

12. Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 
13. Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă
mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, 
14. Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: 
15. „Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo
de Iordan, Galileea neamurilor; 
16. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce
şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit”. 
17. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă,
căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.