Sfinţii Trei Ierarhi

Sfinţilor Trei Ierarhi
rugaţi-vă mereu pentru noi!

Sfintii Trei Ierarhi, Vasile, Grigore si IoanÎnceputul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este
ştiinţa Celui Sfânt, zice Solomon. Atunci când este nevoie El scoate
prin plămadă sfinţi, ca văzând lumea faptele lor să urmeze Evanghelia.
Din catacombe, în martiriul persecuţiilor, prin credinţă şi asceză,
purtând semnul urmării lui Hristos, după Apostoli, au fost păstraţi
până la noi ca să ne arate Calea, Adevărul şi Viaţa. Secolul al IV-lea
de aur al creştinătăţii este marcat de sfinţii ierarhi: Vasile,
Grigorie şi Ioan, care luminaţi de Duhul sfânt au apărat dreapta
credinţă, au ajutat semenii cu dragoste şi ne-au învăţat despre
nădejdea veşniciei. Iată, istoricul acestei sărbători. În timpul
domniei împăratului Alexios Comneanul ( secolul XI ), creştinii din
Constantinopol făceau diferenţe între sfinţii ierarhi, şi de aceea
mitropolitului cetăţii Evhaitelor pe nume Ioan, ierarhii i-au apărut în
vis zicându-i: „După cum ne vezi noi suntem una la Dumnezeu şi nu este
între noi nici o ceartă sau împotrivire, am învăţat şi am scris spre
mântuirea cea de obşte şi folosul oamenilor. Deci rânduieşte-ne la toţi
trei o zi, când ţi se va părea de cuviinţă şi ne fă praznic cuviincios
odată. Apoi spune şi celorlalţi creştini care vor fi mai pe urmă, că
noi suntem una la Dumnezeu şi vom fi mijlocitori la cer înaintea Prea
Sfintei Treimi, pentru mântuirea celor ce vor săvârşi praznicul şi
pomenirea noastră’’. Şi de atunci încoace, creştinătatea face slujbă şi
cântare cuvenită celor Trei Sfinţi Ierarhi la 30 ianuarie a fiecărui an.
Plini
de sfinţenie, având darul facerii de minuni au vindecat multe boli
sufleteşti şi trupeşti, uimind filozofia timpului au înfruntat pe
împăraţi, mustrând cu îndrăzneală păcatul necredinţei, lăcomiei,
mândriei şi desfrâului. Provin din familii creştine cu multă râvnă
pentru Dumnezeu şi învaţă ştiinţele vremii la universităţi renumite,
unde devin exemple, bucurând Bizanţul şi lumea creştină cu numele lor.
Au probat arşiţa pustietăţilor cu sufletul, şi-au împărţit averile,
făcându-şi comori în cer. Din Capadocia la Nazians în Antiohia unde
s-au născut, Liturghiile sfântului Vasile şi a lui Ioan Gură de Aur
răsună în cor de îngeri în toată ortodoxia, iar exorcismele molitfelor
alungă negura celui rău. Cuvântător de Dumnezeu, teolog, episcop şi
sfânt, Grigorie ca şi la Sinodul II ecumenic, vorbeşte lumii despre
Duhul Sfânt. Arhiepiscopi şi păstori adevăraţi, părinţi ai săracilor şi
văduvelor, vor lăsa în amintirea omenirii orfelinate, spitale şi
aşezăminte sfinte, ca omul să fie vindecat şi prin post şi rugăciune.
Aceşti îngeri pământeşti având trâmbiţa adevărului s-au străduit să
risipească pe cei ce se împotriveau dreptei credinţe, şi cu arma
cuvântului să împrăştie pe ereticii Bisericii. Cu harul lor, ne-au
învăţat cum să ne închinăm Treimii Sfinte. Sfinţilor Trei Ierarhi
rugaţi-vă mereu pentru noi!

Postat in Predica zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.