Duminica înaintea Naşterii Lui Hristos

Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 1, 1-25

Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece;
şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la
strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. 

1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 
2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut
pe Iuda şi fraţii lui; 
3. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe
Esrom; Esrom a născut pe Aram; 
4. Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a
născut pe Salmon; 
5. Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din
Rut; Iobed a născut pe Iesei; 
6. Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia
lui Urie; 
7. Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut
pe Asa; 
8. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut
pe Ozia; 
9. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut
pe Iezechia; 
10. Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut
pe Iosia; 
11. Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; 
12. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel
a născut pe Zorobabel; 
13. Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim
a născut pe Azor; 
14. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut
pe Eliud; 
15. Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut
pe Iacov; 
16. Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut
Iisus, Care se cheamă Hristos. 
17. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece;
şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la
strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. 
18. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind
logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având
în pântece de la Duhul Sfânt. 
19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit
s-o lase în ascuns. 
20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis,
grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta,
că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui
poporul Său de păcatele lor. 
22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de
Domnul prin proorocul care zice: 
23. „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema
numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. 
24. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit
îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. 
25. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său
Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.