Naşterea Domnului- Crăciunul

Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 2 Unde este să Se nască Hristos? 

1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod
regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: 
2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit
steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. 
3. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună
cu el. 
4. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle
de la ei: Unde este să Se nască Hristos? 
5. Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: 
6. „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic
între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va
paşte pe poporul Meu Israel”. 
7. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit
în ce vreme s-a arătat steaua. 
8. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul
despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu,
să mă închin Lui. 
9. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră
în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde
era Pruncul. 
10. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. 
11. Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui,
şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor,
I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. 
12. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe
altă cale s-au dus în ţara lor. 
13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi
stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L
ucidă. 
14. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat
în Egipt. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.