Soborul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu – A doua zi de Crăciun

Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 2 Nazarinean Se va chema. 

13. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi
stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L
ucidă. 
14. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat
în Egipt. 
15. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească
cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. 
16. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte
şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele
lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. 
17. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: 
18. „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi
plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”. 
19. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis
lui Iosif în Egipt, 
20. Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul
lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului. 
21. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în
pământul lui Israel. 
22. Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl
său, s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile
Galileii. 
23. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească
ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.