Întăiul arhidiacon şi mucenic Ştefan

Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 21 De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi
şi se va da neamului care va face roadele ei. 

33. Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale,
care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit
un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. 
34. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători,
ca să-i ia roadele. 
35. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta
au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. 
36. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au
făcut cu ele tot aşa. 
37. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul
meu. 
38. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este
moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. 
39. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. 
40. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? 
41. I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va
da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor. 
42. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: „Piatra
pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului.
De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”? 
43. De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi
şi se va da neamului care va face roadele ei. 
44. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea
îl va strivi. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.