Joi în săptămâna a treizeci şi doua după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 11 Pentru ce, dar, n-aţi crezut în el? 

27. Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când se plimba Iisus prin
templu, au venit la El arhiereii, cărturarii şi bătrânii. 
28. Şi I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ţi-a dat Ţie puterea
aceasta, ca să le faci? 
29. Iar Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu un cuvânt: răspundeţi-Mi
şi vă voi spune şi Eu cu ce putere fac acestea: 
30. Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la oameni? Răspundeţi-Mi! 
31. Şi ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice: Din cer, va zice:
Pentru ce, dar, n-aţi crezut în el? 
32. Iar de vom zice: De la oameni – se temeau de mulţime, căci toţi
îl socoteau că Ioan era într-adevăr prooroc. 
33. Şi răspunzând, au zis lui Iisus: Nu ştim. Şi Iisus le-a zis: Nici
Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.