Sâmbătă în săptămâna a treizececi si doua după Pogorârea Sfăntului Duh

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 17  Sporeşte-ne credinţa. 

3. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l
şi dacă se va pocăi, iartă-l. 
4. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori
se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l. 
5. Şi au zis apostolii către Domnul: Sporeşte-ne credinţa. 
6. Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar,
aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi vă
va asculta. 
7. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut turme, îi va
zice când se întoarce din ţarină: Vino îndată şi şezi la masă? 
8. Oare, nu-i va zice: Pregăteşte-mi ca să cinez şi, încingându-te,
slujeşte-mi, până ce voi mânca şi voi bea şi după aceea vei mânca şi vei
bea şi tu? 
9. Va mulţumi, oare, slugii că a făcut cele poruncite? Cred că nu. 
10. Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, să ziceţi:
Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.