Duminica a XXXII-a după Rusalii

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 19

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. 

1. Şi intrând, trecea prin Ierihon. 
2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor
şi era bogat. 
3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru
că era mic de statură. 
4. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă,
căci pe acolo avea să treacă. 
5. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către
el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. 
6. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. 
7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un
om păcătos. 
8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea
mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc
împătrit. 
9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia,
căci şi acesta este fiu al lui Avraam. 
10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.