Vino şi vezi!

Dacă nu vii să vezi, nu vei ști niciodată pe Cine-ai pierdut.

„În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: vino după Mine. Şi Filip era din Betsaida din oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip a găsit pe Natanail şi i-a zis: am găsit pe Acela despre Care a scris Moise în Lege şi au scris proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanail i-a zis: Din Nazaret poate să fie ceva bun? Şi Filip i-a răspuns: vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanail venind către Dânsul şi a zis despre el: iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleşug! Natanail L-a întrebat: De unde mă cunoşti? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-a Natanail şi I-a zis: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului.“

                                                              

Lumea pentru a-şi regăsi identitatea trebuie să caute Adevărul. Într-o fugă continuă după Absolut, fiindcă nu l-au priceput, s-au rătăcit, motiv pentru care la „plinirea vremii” mesajul a fost adus chiar de Fiul lui Dumnezeu, ca nimeni să nu se mai îndoiască vreodată, zicându-ne: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Poporul ales şi şcoala de interpretare rabinică, căutând să înţeleagă proorociile, deja l-au identificat cu numele de Mesia, pe cel care trebuia să restabilească direcţia spre cer. Prima Duminică din post ne vorbeşte prin dialogul Evangheliei, de această preocupare chiar şi a oamenilor de rând, acum chemaţi ca ucenici, să cerceteze, căci cel aşteptat era în mijlocul lor. Iată bucuria exprimată de Filip, care îl găseşte pe Natanael şi îi spune: ” Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus.” Biserica nu a îngrădit accesul la cunoaştere, de aceea cărţile Scripturii sfinte, în manuscris sunt şi astăzi sub controlul lupei, deoarece se ştie că mesajul este sfânt şi chiar de va trece cerul şi pământul, el va rămâne. Din Nazaret într-adevăr a venit ceva bun, iar îndemnul făcut de Filip pentru Natanael şi omenire este actual: „Vino şi vezi! „. Învăţătura Evangheliei, minunile, Biserica apostolică cu sfinţii şi mucenicii ei au stat mereu la îndemâna lumii, iar jertfa şi sfinţenia celor doisprezece apostoli a încredinţat-o despre Adevăr. Pentru a-i convinge pe cei aleşi de importanţa misiunii lor, din început Hristos le dă o primă dovadă, spunându-i lui Natanael că este un om fără de vicleşug, şi-l cunoaşte de mic copil. Episodul era o dramă a poporului din Betleem, când ostaşii lui Irod au omorât mii de copii ca să-L afle pe pruncul Iisus, căutând să ucidă de fapt, Adevărul. Fiind Dumnezeu îl ştia pe nume şi i-a amintit cum a scăpat, ascunzându-se după un smochin împreună cu mama lui. A fost de ajuns pentru a-L urma şi a înţelege că El este Cel aşteptat, drept pentru care a şi exclamat:” Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Era mărturisirea omului convins, căruia i se vorbea despre trecut. Mântuitorul atenţionează că vom vedea lucruri şi mai mari, deoarece cerurile se vor deschide şi îngerii vor fi soli pe pământ. Toate s-au împlinit, chiar ei ca apostoli fiind îmbrăcaţi cu putere de sus. Când vorbim de Hristos, vorbim de dreapta credinţă, de tot ce a făcut pentru noi, de aceea Duminica se mai numeşte şi a Ortodoxiei. Această mărturie a păstrat-o Biserica întemeiată de El, apostolii şi Sfinţii Părinţi, care ne-au spus că există un Domn, o credinţă şi un botez, şi doar ea este stâlpul şi temelia. Cele şapte sinoade ecumenice au fixat în scris crezul şi mărturisirea de credinţă, iar data de 11 martie 843 proclamă pentru totdeauna Ortodoxia ca semn al Adevărului. Chiar înger din cer, dacă se coboară nu mai poate schimba Evanghelia, deoarece Ortodoxia este crez, Biserică şi propovăduire. Nu ne lipseşte nimic, avem Sfintele Taine în Biserică şi urmarea lui Hristos care a produs sfinţi cu moaşte. Avem Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi stăm pe piatra din capul unghiului. Cei care se rătăcesc neştiind Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu, sunt chemaţi în această Duminică a Ortodoxiei, să vadă din nou ICOANA ei, care este raiul pe pământ. Nouă ne este de ajuns credinţa şi cunoştinţa Adevărului celui conform cu evlavia: ” Vino şi vezi!”

pr. Zisu Iulian

Postat in Articole personale, Crez si marturisire, Istoria religiilor, Predica zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.