La râul Iordan

Praznicul de astăzi răspunde la toate teoriile evoluţioniste, iar mesajul sfânt nu poate fi înlocuit de nici o filozofie.

Praznicul de astăzi răspunde la toate teoriile evoluţioniste, iar mesajul sfânt nu poate fi înlocuit de nici o filozofie. Nu este botezul oricui, ci al Domnului. Este arătarea Treimii în care credem şi căreia ne închinăm. Este Bobotează, praznic aşteptat. Dacă cerurile s-au deschis, spre uimirea pământenilor, glasul Tatălui doar aminteşte că în lume era Fiul Omului întru care ”Dumnezeu a binevoit.”
Privilegiul de a împlini proorociile îl are Ioan, pregătit cu post şi rugăciune pentru acest moment sfânt. Dialogul din apa Iordanului rămâne o lecţie deschisă din care omenirea se sfinţeşte de două mii de ani. Ea nu se consumă, nu se învecheşte, ci doar se actualizează, fiindcă personajele nu numai că sunt reale, ci sunt Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. De aceea Treimea face istoria şi Veşnicia. Omul ştiinţelor moderne primeşte apa primordială, mirându-se ca şi femeia din Samaria de Creator. Omenirea cu istoria ei, la cumpăna dintre vechi şi nou, aştepta acest eveniment care se derulează de atunci în ochii lumii, pe marea scenă a umanităţii.
Iordanul, Ioan, Dumnezeu există. La Bobotează apele se sfinţesc prin pogorârea Duhului Sfânt. Găsim apă sfinţită de sute de ani la sfinţirea bisericilor, şi o arătăm nepoţilor noştri ca o moştenire a dreptei credinţe în care ne botezăm. Este credinţa noastră, a generaţiei de azi şi mâine, care încă se înghesuie la Iordan, să guste minunea. Am pierdut prea mult timp ca să-l irosim şi acum, trecând pasivi pe lângă Iordan. Busuiocul Bobotezei să înmiresmeze prin apa cea sfântă casele şi sufletele noastre. Crucea sfântă adusă din mijlocul apelor să colinde din casă în casă ca un semn al lui Hristos! Dacă aţi primit Boboteaza, gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul! Să ne rugăm zicând: “Cel ce Te-ai arătat Hristoase, Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire ţie!”

Postat in Predica zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.