Pelerini la Nazaret

Activitatea învăţătorească a Domnului nostru IIsus Hristos începe cu Botezul în Iordan.

Activitatea învăţătorească a Domnului nostru IIsus Hristos începe cu Botezul în Iordan. Vârsta de 30 de ani a Mântuitorului era cea legal recunoscută de evrei, când cineva putea să se adreseze mulţimii. Evanghelistul Matei, ne relatează că IIsus, după ce află că Ioan este întemniţat, pleacă în Galileia, părăsind Nazaretul şi Capernaumul.
Se împlinesc cuvintele profetului Isaia că poporul care locuia în întuneric, vede acum lumină mare. De atunci a început IIsus să propovăduiască şi să spună: ”Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia cerurilor!”
În liniştea sufletească a sfintelor sărbători petrecute, să poposim ca nişte adevăraţi pelerini în acest oraş drag nouă, numit Nazaret.
Din Nazaret a venit tot ce este bun, drept şi sfânt în lume! I s-a rezervat acest nume Naţaret, care înseamnă “ floare, vlăstar”. Arabii îl numesc “Cetatea albă”, datorită caselor de aceeaşi culoare, şi munţilor cu acelaşi nume. Acesta este locul unde trăieşte Sfânta Fecioară Maria, când Îngerul Gavriil îi aduce Vestea cea Bună: că va naşte pe Fiul Lui Dumnezeu. Toată copilăria şi tinereţea şi-o petrece pe aceste meleaguri, de aceea I se dă şi numele de “Nazarineanul”, sau IIsus din Nazaret. Nazaretul are 35 mii locuitori israelieni arabi, dintre care 40% sunt creştini, restul musulmani; există de asemenea, o comunitate de evrei lilit în oraşul modern. Cea mai mare dintre bisericile creştine din Nazaret, construită pe locul unde era casa Sfintei Fecioare, este biserica Bunei Vestiri. Aparţine catolicilor, fiind cea mai impunătoare din Orientul Mijlociu, inaugurată în 1969. Pe locul unde era atelierul Sfântului Iosif, în 1914, s-a ridicat o bisericuţă paraclis. În anul 359, împăratul Constantin cel Mare a poruncit guvernatorului provinciei Tiberiada, să zidească biserici creştine în toată Galileia. Avem mărturia pelerinilor Egheria din anul 384, şi a lui Anonimus din 570, care spun: ”Am călătorit prin cetatea Nazaret, unde au loc multe minuni. Casa Sfintei Maria este acum o bazilică, şi hainele sale sunt cauza minunilor.” În timpul invaziei persane din 614, documentele vorbesc în Nazaret de două biserici foarte mari. Deasupra fântânii de unde lua apă Maica Domnului s-a zidit o biserică ortodoxă cu hramul Sfantul Gavriil, de către greci în 1750. Patriarhia Română o pictează pe cheltuiala ei în 1978, iar la intrare este scrisă în limba română urarea îngerului: “Bucură-te Marie, cea plină de dar, Domnul este cu tine!” Deasupra sinagogii, unde a învăţat cândva IIsus, a fost construită alta în 1137, care a fost transformată în biserică. Un loc sfânt rămâne spaţiul unde credincioşii şi-au amintit de un eveniment special, legat de mântuire, pe care îl transmit de la o generaţie la alta. Ne-am oprit la Nazaret pentru a ne întâlni cu IIsus Hristos şi familia sfântă. El vorbeşte inimilor noastre prin acel îndemn:”Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!”

Postat in Predica zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.