,,Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru”

Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurilr Tale !

Partea I
Partea a II-a

Ma sui la Tatal Meu si Tatal vostru si la Dumnezeul Meu si Dumnezeul vostru” (Ioan 20, 17).

,,Acest Iisus Care S-a Înălţat de la voi la cer, aşa va veni, precum L-aţi văzut mergând la cer”.

Inaltarea-Domnului-Iisus-Hristos

Inalta-Te peste ceruri, Dumnezeule, si peste tot pamantul slava Ta
(Psalmul 56,7)

Eleon-Muntele-Maslinilor-Biserica-Inaltarii-Domnului

Partea I
Partea a II-a

Bucuraţi-vă, şi să nu uitaţi că El la fel va şi veni!

Iar Eu, cand Ma voi inalta de pe pamant, pe toti ii voi trage la Mine” (Ioan 12, 32).

Să fim şi noi bucuroşi ca cei de atunci care au văzut Înălţarea.

Hristos S-a Înălţat!

pr. Zisu Iulian :Adevărat S-a înălţat!

Partea I

                  Eleonul

Muntele Eleon - Ierusalim

Dacă pe zi ce trece, nu ne vom înălţa puţin câte puţin cu mintea la Cer, nu vom putea pricepe niciodată ce se petrece cu noi în această lume. Mai deunăzi, Apostolii au rămas aţintiţi cu privirea în Sus, căci un nor luminos L-a luat de la ochii lor şi au auzit de la îngeri că tot aşa va şi veni la noi. Fiindcă se apropie Odovania praznicului ce l-am petrecut duhovniceşte, ne este de folos să călcăm cu credinţă pe acelaşi drum mărturisit şi de arheologie, pe care creştinătatea de a lungul timpului l-a jalonat în Ţara Sfântă cu Biserici măreţe care poartă ruga pelerinilor către Dumnezeu. Suntem pe Muntele Măslinilor numit şi Eleon la o cale de sâmbătă, adică 1392 m cât aveau voie evreii să meargă după Lege în această zi, după cum scrie şi în Faptele Apostolilor: ,,Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă”. Istoricul Eusebiu ne spune că pe la anul 330 d. Hr, la porunca mamei sale Sf. Elena, a ridicat o Biserică pentru a comemora Înălţarea: dar a fost distrusă de perşi la 614, fiind reconstruită de cruciaţi, iar în veacul al XII-lea şeicii musulmani au transformat-o în moschee, apoi au dărâmat-o. În anul 1875, Biserica Rusă a cumpărat 10 h de pământ pe acest platou sfânt şi foarte aproape au ridicat Mânăstirea Eleonului cu hramul Înălţarea Domnului. Pe la anul 1200, fiindcă musulmanii cred şi ei că ,,profetul Iisus”, pe care îl numesc Isa s-a ridicat la cer, au făcut aici o foarte mică moschee, unde îngăduie creştinilor să slujească Sf. Liturghie. Iar pe cerul senin se iveşte la acel timp un nor. În mijlocul rorondei arabe din piatră se văd urmele imprimate ale picioarelor Mântuitorului Hristos, pe care acum cu taxă, orice turist pământean le poate vedea, iar creştinii îl sărută. În complexul Eleonului printre plantaţii de portocali şi măslini, găsim spre închinare, paraclisul zidit tot de împăratul Constantin, care păstrează amintirea locului unde a fost găsit Capul Sf. Ioan Botezătorul de către Ioana, soţia ispravnicului Uza care administra palatul lui Irod, atunci când i-au tăiat capulÎnaintemergătorului. Aici, mereu la 24 februarie când se sărbătoreşte ,,Aflarea”, dar şi în zilele de pomenire rânduite în calendar pentru prooroc, se săvârşeşte Sf. Liturghie. Pe locul numit ,,Via Vânătorului” acolo unde erau Apostolii adunaţi şi îngerul le-a zis: ,,Ce staţi privind la cer!”, în 1881 Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului a înălţat Biserica ,,Mica Galilee”. ,, Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduinţa Sfântului Duh, încredinţându-se ei prin binecuvântare că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii”.

Întăreşte-ne, Doamne, înalţă sufletele noastre la Tine şi ne binecuvântează!

pr. Zisu Iulian

Eleon-Muntele-Maslinilor-Biserica-Inaltarii-Domnului

 

Faptele Sfinţilor Apostoli

Capitolul 1

4. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine:
5. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile.
6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?
7. El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa,
8. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.
9. Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor.
10. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe,
11. Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.
12. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.

                       

Psalmul 23

1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.
2. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el.
3. Cine se va sui în muntele Domnului Şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui?
4. Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său.
5. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său.
6. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob.
7. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.
8. Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război.
9. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.
10. Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.

 

 

 

   

Postat in Articole personale de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.