Apoftegme din Patericul egiptean: Pentru avva Zaharia

Asculta fiule!

1. Zis-a avva Macarie către avva
Zaharia: spune-mi, care este lucrul monahului? Zis-a lui: pe mine mă
întrebi, părinte? Şi a zis avva Macarie: am vestire către tine, fiule
Zaharie, căci este cel ce mă îndeamnă ca să te întreb. Zis-a lui
Zaharia: precum eu socotesc, părinte, cel ce îşi face sila lui întru
toate, acesta este monah.

2. A venit odată avva Moise să scoată
apă şi a aflat pe avva Zaharia rugându-se lângă fântână, şi Duhul lui
Dumnezeu şezând deasupra lui.

3. Zis-a oarecând avva Moise către
fratele Zaharia: spune-mi, ce voi face? Şi auzind s-a aruncat pe sine
jos la picioarele lui, zicând: tu mă întrebi, părinte? Zis-a lui
bătrânul: cred mie, fiule Zaharie, că am văzut pe Duhul Sfânt
pogorându-se peste tine şi dintru aceasta sunt silit să te întreb.
Atunci, luând Zaharia cuculiul din cap, l-a pus sub picioare şi
călcându-l a zis: de nu se va zdrobi omul aşa, nu poate să fie monah.

4. Şezând odată avva Zaharia în
Schetia, i-a venit lui vedenie şi sculându-se i-a vestit părintelui sau
Carion, iar bătrânul, fiindcă era lucrator, nu era iscusit la acestea
şi sculându-se l-a bătut zicând că de la draci este. Dar a rămas cu
gândul la aceasta. Şi sculându-se, s-a dus către avva Pimen noaptea şi
i-a vestit lui lucrul acesta şi cum se ard cele dinlăuntru ale lui şi
văzând bătrânul că de la Dumnezeu este, i-a zis: mergi către cutare
bătrân şi orice îţi va zice ţie, fă! Şi ducându-se către bătrânul, mai
înainte de a întreba el ceva, apucând bătrânul, i-a spus lui toate şi
cum că vedenia este de la Dumnezeu. Ci, mergi şi supune-te părintelui
tău!

5. Zis-a avva Pimen, că a întrebat
avva Moise pe avva Zaharia, când era aproape să moară, zicând: ce vezi?
Şi i-a zis: nu este mai bine a tăcea, părinte? Şi i-a zis lui: sa,
fiule; taci! Şi în ceasul morţii lui şezând avva Isidor, căutând la cer
a zis: veseleşte-te, fiul meu Zaharia, că ţi s-au deschis ţie porţile
împărăţiei cerurilor.

( Sinaxar)

Postat in Sfaturi duhovnicesti de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.