Chemaţi fiind, au refuzat!

„Dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi” (In. 6, 53).

                                      

Oamenii s-au închinat făpturii şi L-au înlocuit pe Făcătorul a toate.Planul dumnezeiesc este iubire totală şi legămănt, pentru ca Dumnezeu mereu se ţine de promisiune. Pedepseşte cu clemenţă, nu ca să piardă făptura, ci doar ca să o îndrepte. Potopul acoperă pământul, dar Noe este salvat în corabie mântuitoare prin jurământ. Credinţa îl face pe Avraam model şi părinte al multor neamuri, iar cu Moise pe Sinai ,, Cel ce este” încheie Vechiul Testament. A trimis prooroci mari şi mici ,judecători şi regi, iar din rădăcina lui Iesei a ridicat Moştenitor ca să izbăvească lumea din gura iadului. El este Fiul Omului, care va zdrobi capul diavolului, căci împărăţia Lui nu va avea sfârşit;,,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut.” Astăzi ne cheamă la Cina cea mare, ca şi pe strămoşii noştri, cu aceiaşi dragostea care nu cade niciodată.. Totul a fost pregătit de la început şi nimic din bunătăţile darurilor Sale nu a lipsit de la masa Lui. Însă nu erau chiar ei. Încearcă şi acum cu fiecare din noi, fiindcă ştie că
ne-a zidit în libertate. Bunătăţile sunt pe gratis nu şi obligatorii. Ştia că mulţi vor prefera roşcovele din cocina porcilor. Poporul ales care cunoştea legea,, planurile” avea întâietate. Gardurile care i-a împrejmuit, adică Cuvăntul Domnului, sunt prea joase când slujitorii îngerii anunţă ospăţul pregătit încă de la întemeiere lumii neamurilor. Au venit cei care neauzind deDumnezeu au devent infirmi sufleteşte şi trupeşte; adică săracii, neputincioşii, şchiopii şi orbii. Cerul este infinitm iar Împărăţia încăpătoare. Mai era loc destul chiar pentru indiferenţii, cârcotaşii, necredincioşi. Toţi trebuie să guste, ca să
poată vedea că Domnul este bun. De aceea sunt aduşi cu insistenţă, ca altădată copiii lor să înţeleagă ce-au pierdut de fapt părinţii lor. Într-adevăr ,,mulţii chemaţi dar puţini aleşi”. Au fost onoraţi de această invitaţie, dar nepăsători cu scuzele de rigoare, au ratat ultima lor şansă. În istorie s-au răzbunat fiindcă Moştenitorul le cerea roade, aşa că s-au tocmit să-L vândă doar pe 30 de arginţi, culmea tot preţul unei,, ţarini”, apoi L-au răstignit. Nu îţi permiţi să refuzi o invitaţie oarecare, mai ales când ţi se spune că este pe gratis, doar aşa ospăţ! Motivele lor erau doar lumeşti, dar nu întemeiate. Cina era pentru toţi, fiindcă Acolo Sus este loc la masă pentru mulţi. Doar atunci i-a cuprins vrednicia şi conştiinţa, când au fost poftiţi. Unul şi-a luat pământ, altul boi, altul femeie. Oare de boi se îngrijea Dumnezeu? Ne-am lipit de pământ şi am ajuns ţărână, ne-am lăcomit după averi şi am devenit ca necuvântătoarele, preferând doar plăcerile. Cine face asemenea alegere deja nu mai este creştin. Inchiziţia i-a silit şi a greşit enorm, atunci când l-a silit pe om ca sî se întoarcî Acasă. Evanghelia este doar voie liberă;,, cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine să-şi ia cruce şi să-mi urmeze Mie”. Nu uitaţi! Dumnezeu mereu te cheamă. Apoi urmează judecata. Dezamăgirea Omului care a făcut Cină a fost enormă, altfel nu ar fi replicat că nimeni dintre cei chemaţi nu vor mai gusta vreodată. Trebuie să ,,dai sânge ca să iei Duh” spunea odinioară un pustnic sfânt. Veniţi, acum toate sunt gata iar invitaţia pentru noi este
actuală;,, Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”. Euharistia este pregătită;,, Luaţi mâncaţi acesta este Trupul Meu…” Aceeaşi îngerii vestesc prin unduitul clopotelor învitaţia împărăţiei. Simţindu-ţi lipsa mă întreb de ce încă nu ai învăţat din greşala celor care au refuzat, apoi au flămânzit şi au murit pentru totdeauna. Auzim cu perspicacitate aleleaşi scuze. Nu uita că timpul trece şi altă aşa Cină mare nu mai există pe aici pe la noi. Evreii nu au ascultat de strămoşii şi ca urmare nu mai au Biserică. Cine vrea să nu flămânzească, să i-a aminte!

pr. Zisu Iulian

Postat in Articole personale, Predica zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.