Vineri în săptămâna a treizecei şi una după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 10 Şi mulţi dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de pe urmă
întâi. 


23. Şi Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: Cât de greu
vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! 
24. Iar ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui. Dar Iisus, răspunzând
iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât  de greu este celor ce se încred în bogăţii
să intre în împărăţia lui Dumnezeu! 
25. Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului, decât bogatului
să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 
26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alţii: Şi cine poate
să se mântuiască? 
27. Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni lucrul e cu neputinţă,
dar nu la Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă. 
28. Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am
urmat. 
29. Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a
lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine
pentru Mine şi pentru Evanghelie, 
30. Şi să nu ia însutit – acum, în vremea aceasta, de prigoniri – case
şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină:
viaţă veşnică. 
31. Şi mulţi dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de pe urmă
întâi. 
32. Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Iisus mergea înaintea
lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se temeau.

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.