Sămbătă în săptămâna a treizecei şi una după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 16 Dumnezeu cunoaşte inimile voastre


10. Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult este credincios;
şi cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult este nedrept. 
11. Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă
va încredinţa pe cea adevărată? 
12. Şi dacă în ceea ce este străin nu aţi fost credincioşi, cine vă
va da ce este al vostru? 
13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau
pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi
pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. 
14. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint
şi-L luau în bătaie de joc. 
15. Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea
oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni
este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.