Duminica a XXVIII-a după Rusalii

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 14 Veniţi, că iată toate sunt gata. 

16. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe
mulţi; 
17. Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi:
Veniţi, că iată toate sunt gata. 
18. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a
zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. 
19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i
încerc; te rog iartă-mă. 
20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. 
21. Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci,
mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii,
şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi adu-i aici. 
22. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai
este loc. 
23. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi
sileşte să intre, ca să mi se umple casa, 
24. Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi
nu va gusta din cina mea. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.