Vineri în săptămâna douăzeci şi noua după Pogorârea Sfăntului Duh

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 21, 22
Şi a intrat satana în Iuda


37. Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, o petrecea
pe muntele ce se cheamă al Măslinilor. 
38. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L
asculte.
1. Şi se apropia sărbătoarea Azimelor, care se chema Paşti. 
2. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau
de popor. 
3. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din
numărul celor doisprezece. 
4. Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei,
cum să-L dea în mâinile lor. 
5. Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani. 
6. Şi el a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără ştirea mulţimii. 
7. Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paştile. 
8. Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: Mergeţi şi ne pregătiţi
Paştile, ca să mâncăm. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.