Duminica a XXIX-a după Rusalii

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 17 Credinţa ta te-a mântuit!
12. Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau
departe, 
13. Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi
milă de noi! 
14. Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar,
pe când ei se duceau, s-au curăţit. 
15. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas
mare slăvind pe Dumnezeu. 
16. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I.
Şi acela era samarinean. 
17. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă
unde sunt? 
18. Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai
acesta, care este de alt neam? 
19. Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.