Luni în săptămâna a treizeci şi una după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 9, 10 Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine,
mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie
aruncat în mare. 40. Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi. 
41. Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele Meu, fiindcă
sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata sa. 
42. Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine,
mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie
aruncat în mare. 
43. Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri
ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în
focul cel nestins. 
44. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 
45. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie
să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii
azvârlit în gheena, în focul cel nestins, 
46. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 
47. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie
cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii,
să fii aruncat în gheena focului. 
48. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 
49. Căci fiecare (om) va fi sărat cu foc, după cum orice jertfă va
fi sărată cu sare. 
50. Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi
drege?

1.
Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii, de cealaltă
parte a Iordanului, şi mulţimile s-au adunat iarăşi la El şi iarăşi le
învăţa, după cum obişnuia. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.