Marţi în săptămâna a treizecei şi una după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Marcu
Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă.2. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit
unui bărbat să-şi lase femeia. 
3. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise? 
4. Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de despărţire şi
să o lase. 
5. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii voastre,
v-a scris porunca aceasta; 
6. Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu. 
7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de
femeia sa. 
8. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup. 
9. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă. 
10. Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre aceasta. 
11. Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte
adulter cu ea. 
12. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul,
săvârşeşte adulter. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.