Miercuri în săptămâna a treizecei şi una după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 8 Să-şi ia crucea
şi să-Mi urmeze Mie. 

30. Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El. 
31. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe
şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât,
iar după trei zile să învieze. 
32. Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi luându-L Petru de o parte, a
început să-L dojenească. 
33. Dar El, întorcându-Se şi uitându-Se la ucenicii Săi, a certat pe
Petru şi i-a zis: Mergi, înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeţi cele ale
lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. 
34. Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis:
Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să-Mi urmeze Mie. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.