Sfântul Bretanion

«Bretanion strălucea prin tot felul de virtuţi şi că păstorea ca arhiereu peste cetăţile întregii Sciţii».

                                                       

„Prea strălucitul oraş al tomitanilor’’, Constanţa în care a fost exilat poetul Ovidiu, a devenit în secolul al II-lea d.Hr. capitala Pontului Euxin. Centrul religios de la Tomis este cel mai vechi din ţară, fiind chiar mitropolie de care aparţineau 14 scaune episcopale. Din lista episcopilor în data de 25 ianuarie Biserica şi calendarul face pomenirea sfăntului Bretanion. Istoricul Sozomen pomeneşte despre el şi Sciţia ( Dobrogea) în anul 369, cănd la Tomis poposeşte pentru scurt timp împăratul bizantin Valens. Acesta susţinea erezia ariană şi este întâmpinat de Bretanion cu popor mult în catedrala oraşului ( faleza portuară ,sub fundaţia Liceului Mihai Eminescu). Împăratul care se întorcea victorios dintr-un război purtat împotriva barbarilor goţi vrea cu tot dinadinsul ca episcopul şi toată cetatea să treacă la arianism. Nu numai că l-a înfruntat aducându-i aminte de adevărata credinţă statornicită la Niceea prin Simbolul de credinţă care combătea şi învăţătura lui Arie, ci împreună cu credincioşii a părăsit biserica şi a mers în altă basilică ( şase la număr) a cetaţii. Pentru demnitatea şi răvna sa este exilat, dar repus în scaun peste puţin timp, deoarece Valens se temea de o împotrivire, fiindcă locuitorii ţinutului erau viteji din fire şi formau un zid în faţa barbarilor.Despre acest ierarh tomitan iubit şi respectat avem informaţii din corespondenţa sfăntului Vasile cel Mare cu prilejul primirii în Capadocia a moaştelor Sfăntului Sava înecat de goţi în răul Buzău. În scrisorile 164,165 i se mulţumeşte pentru acest odor de preţ venit dintr-o ţară îndepărtată, barbară, de dincolo de Dunăre şi laudă curajul de a-şi apăra credinţa ortodoxă, încheind: „Te rog, aminteşte-ţi în rugăciunile tale şi de noi, cei care te iubim, rugându-te cu osărdie Domnului pentru sufletele noastre, ca să fim vrednici să slujim lui Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, pe care ni le-a dat spre mântuirea noastră.’’ El păstoreşte Biserica de la Tomis până în anul 381 când la 25 ianuarie pleacă la Domnul.
Sfinte ierarhe Bretanion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

pr. Zisu Iulian

Postat in Articole personale, Sfintii zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.