Înfricoşătoarea judecată

Duminicile din perioada Triodului au titluri sugestive,aşa cum este şi Duminica Înfricoşatoarei judecăţi.

Duminicile din perioada Triodului au titluri sugestive,aşa cum este şi Duminica Înfricoşatoarei judecăţi. Din început tot omul trebuie să priceapă că după finalitatea noastră va fi şi o judecată. Chiar bunul simţ cere un loc, unde dreptatea se împarte după faptele făcute de fiecare. Aici pe pămănt fizica ne spune ” că nimic nu se pierde ci totul se transformă ” iar acolo ” sus” doar ni se aduce aminte în proverb ” după faptă şi răsplată”. Pe deasupra dacă oamenii nu au reuşit să împartă dreptatea deoarece însăşi firea noastră este coruptă, Sfănta Sriptură ne aminteşte spunăndu-ne „Lăsaţi-mi Mie judecata , zice Domnul” Şi pănă la urmă trebuie să existe acest, loc ” al dreptăţii cănd fiecare va primi cum zice vorba ” cu ce dai cu aia primeşti”
Dacă cei necredincioşi l-au considerat ca şi inexistent pe Dumnezeu , de ce să se mai teamă de o eventuala judecată ?. Această Duminică nu este o sperietoare ,nici chiar avertisment ci doar învăţătură ,amidindu-ne chemarea de a moşteni împărăţia ca drept recompensă a comportamentului nostru de zi cu zi. Putem spune că judecata deja a început şi se lucreaza cu propia mănă si voinţă de fiecare dintre noi, şi începe de aici. Creştinul nu trebuie a se teamă deoarece rosteşte ca un crez toată viaţa zicănd ” aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică ce va să vină . Amin ” Atomilostivirea şi judecata se fac tot cu bunătate după cum am fost învăţaţi din Evanghelie . Nimeni nu se poate scuza că nu a auzit de parabola Samarineanului Milostiv cănd un învăţător de lege de pe atunci în numele omenirii întreba ” şi cine este aproapele meu „? Dovada că avem în dicţionarele lumii cuvăntul ” operă samariteană” Măntuitorul întreabă lumea de atunci ” Care ţi se pare că este aproapele celui căzut…” iar răspunsul ” cel care a avut milă cu el” şi urmează imperativul poruncii ” Mergi, de fă şi tu asemenea”! Pe bună dreptate cei chemati ,de drept moştenitori sunt toţi cei care l-au identificat pe Măntuitorul cu aproapele de lăngă el. Celor care au ascultat poruncile criteriile judecăţii sunt de nesesizat de aceea au şi răspuns ;”Doamne, cănd Te-am văzut… şi constatăm uneori prea tărziu că şi noi ne putem număra printre cei chemaţi ” Întrucăt aţi făcut unuia din aceşti mai mici ai mei, Mie mi-aţi făcut” Dacă cineva mai crede că-i o glumă să asculte sentinţa dată nepăsătorilor care s-au lovit de aproapele trecător cu necazurile şi nevoile lui zilnic ;,Plecaţi, de la Mine blestemaţilor” Fiecare îşi poate da răspuns ,şi verdict imediat dacă ,acum pentru el ar fi tribunalul ceresc al judecăţi. drept pentru propun ca meditaţie textul evangheliei de la Matei cap. 25. Să mulţumim Lui Dumnezeu că nea mai lăsat o şansă ” ziua de azi” fiincă măine este veşnicie şi cu certitudine judecată.

Postat in Articole personale de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.