Vino și vezi!

Creştine, timpul îţi aparţine! Ai grijă cum îl foloseşti! Nu uita că urmează veşnicia! Este o certitudine. Opreşte-te din fugă! Citeşte sau ascultă din cele înscrise pe această pagină ortodoxă! Caută şi vei înţelege:” Calea, Adevărul şi Viaţa !”

Inaltarea Sfintei Cruci

     Mântuieşte Doamne, poporul tău!

Chipul crucii e prezent în lume şi prin ea se ţine lucrarea lui Dumnezeu. Adam a fugit de Cruce şi a pierdut veşnicia însă răscumpărarea o face Hristos cu preţ de Jertfă pentru a ne aduce din nou Raiul. Vechiul Testament este presărat cu simbolul Crucii ca noi să înţelegem cât de: “Mare este puterea Crucii Tale, Doamne!”. Iacob îşi binecuvânta nepoţii cu acest semn, iar psalmistul rostea: “Însemnatu- s-a peste noi, lumina feţei Tale, Doamne!” Cei muşcaţi de şerpi veninoşi în pustiu pe timpul lui Moise, se vindecau doar dacă priveau la şarpele de aramă atârnat pe o Cruce: “Vezi, Israel, viaţa ta răstignită pe lemn!”, anticipând ce se va întâmpla cu Mesia cel aşteptat. Când poporul s-a certat la Meriba pentru apă, Moise a lovit cu toiagul stănca şi a îndulcit apa amară cu un Lemn, iar mâinile întinse în semnul Crucii aduce biruinţa împotriva vrăjmaşilor. Semnul T făcut la uşorii caselor şi pe frunţile lor îi va izbăvi de îngerul morţii, Primim în Taina Botezului Sf. Mir ungându-ne în semnul Crucii. iar la Taina Maslului zicem: “Doamne, armă asupra diavolului, Crucea Ta ne-ai dat-o nouă!”. Crucea a devenit steag peste neamuri fiind pecetea creştinătăţii şi clipa Apocalipsei ce vesteşte judecata universală. Istoria şi arheologia Crucii, povestesc despre sfinţenia acestui Lemn dumnezeiesc. Crucea văzută de Constantin cel Mare pe cer va schimba faţa hidoasă a lumii vechi, iar descoperirea Sfintei Crucii de către împărăteasa Elena lasă moştenire Bisericia Învierii, unde din cer coboară Sfânta Lumină de Paşti. Aceste fapte petrecute nu sunt poveşti sau legende, ci evenimente majore din viaţa omenirii. Urmarea lui Hristos este legată de lepădarea de sine şi purtarea cu vrednicie a Crucii. Este înfiptă în centrul pământului, şi El ne cuprinde pe toţi, drept pentru care datori suntem să cântăm: “Crucii Tale ne închinăm, Hristoase!” Aceasta este identitatea şi darul mântuirii. La mijlocul Postului Mare este scoasă în centrul Bisericii pentru a ne da putere în urcuşul spre Înviere. Pentru noi cei credincioşi rămâne puterea lui Dumnezeu. Crucea schimbă gândirea lumii, îngenunche filozofiile şi aduce Adevărul. Unii au călcat-o în picioare, alţii au ars-o crezând că pot scăpa de El. Să nu uităm monogramul şi înscrisul IS HR NI KA ( Iisus Hristos învinge ) Păstraţi Crucea dreaptă! Nu-i frângeţi braţele precum nazismul şi nu o îngropaţi precum comunismul! Fiţi OAMENI, adică fiii ai Tatălui ceresc!

pr. Zisu Iulian

 

Sfinţii 40 de Mucenici

Dacă veşnicia ar fi rămas un mister azi nu am mai fi avut martiri. Mucenicia este o stare de jertfă supremă pentru o cauză sfântă, care implică pe însuşi Dumnezeu. Şi aşa s-a întemeiat Biserica ,, iar sângele martirilor este sămânţa creştinilor””. Cununa veşniciei se întrevede de la împletitura unui fir de mărţişor, până la coloana infinitului a lui Brâncuşi. Colacul măcenic în formă de 8 arată că El este începutul şi sfârşitul. Cei patruzeci de mucenici ne-au lăsat în istorie chiar un testament scris şi semnat de ei, ca o scrisoare deschisă lumii, ce spune că au murit pentru credinţa în Hristos.

„Trecut-am prin foc şi prin apă, dar ne-ai scos la odihnă!”(Ps. 65, 12)

Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton si Aglaie.

Limesul imperiului roman de răsărit se intindea până  în Armenia zilelor noastre. Suntem pe timpul prigonitorului Licinius (308-324), când 40 de soldaţi creştini din Legiunea XII -a Fulminata au nesocotit credinţa păgână a imperiului şi a lui Agricola guvernatorul.

 ” Scoate-ne pe noi Doamne, din ispită şi din smintelile celor ce fac fărădelege.”

Sfintii 40 Mucenici din Sevasta

Şapte zile de temniţă nu au fost suficiente pentru a-i convinge, de aceea eparhul i-a bătut cu pietre şi iarăşi i-a închis. Au fost condamnaţi la moarte într-o noapte geroasă de 9 martie în lacul Sevastiei. I-au dezbrăcat de haine şi silit să intre în lac, deşi era iarnă şi ger. S-au rugat cu lacrimi şi s-au îmbărbătat unul pe altul, strigând: „Iute este gerul, dar mai dulce este raiul”. Alţii ziceau: „rece este gheaţa”, ceilalţi răspundeau: „fierbinte este dragostea pentru Dumnezeu”. Au pregătit prigonitorii lângă lac şi o baie cu apă caldă, ca să-i ademenească pe cei slabi şi aşa a ieşit un ostaş din lacul îngheţat, pierzând mucenicia. Iar în toiul nopţii o rază dumnezeiască din cer a topit gheaţa să-i încălzească pe mucenici, iar patruzeci de cununi stăteau deasupra ostaşilor lui Hristos. Văzând cununa celui care s-a lepădat de Hristos, un ostaş păzitor, s-a afundat în lac, strigând că şi el este creştin, şi atunci coroana a stat pe capul lui. . Şi astfel Dumnezeu completează sinaxarul celor 40 de mucenicii sfinţi. „Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Matei 24,13) Dimineaţa prigonitorii le-au zdrobit picioarele până ce şi-au dat sufletele în mâinile lui Hristos. În timp ce păgânii voiau să le ardă trupurile în afara cetăţii, cel mai tânăr mucenic pe nume Meliton, care nu murise, este ajutat de propria lui mamă să ajungă la un loc cu ceilalţi în carele martirilor. „Vreau să fiu mamă de mucenic”, După ce trupurile sfinţilor au fost arse, iar cenuşa împrăştiată în apă, rămăşiţe din sfintele lor moaşte au fost adunate de creştini, şi duse în biserică, aşa cum au lăsat scris în testamentul lor, O parte din aceste moaşte se află în capela familiei Sfântului Vasile cel Mare, din provincia Pont (Asia Mică) unde au fost înmormântaţi Sfinţii Vasile cel Mare, Macrina cea Tânără, sora arhiepiscopului Cezareii Capadociei, şi Emilia.  Ameninţare, tortura, frica nu i-a înspâimăntat, deoarece ştiau că la sfărşit cununile  vor fi date de Însuşi Dumnezeu. Simţeau doar că teama vine de la satan care ademeneşte şi compromite prin trădare fiinţa umană. Au biruit în războaie pe mulţi vrăjmaşi şi au fost în stare acum să moară pentru Înviere. Când refuzi compromisul şi alegi demnitatea creştină, mărturisind cu gura într-o lume idolatră, că singurul Împărat este numai IIsus, te poţi aştepta la orişice. Sentinţei i s-a răspuns : trăiesc şi mor doar pentru Dumnezeu. Cei de pe margine neputând suporta sfinţenia şi răspunsul lor aruncau cu pietre, dar ele se întorceau în obrazul lor. Nu au vrut funcţii ci doar un mic colţ de cer aprope de El. Au răbdat ruşinea, ocara şi frigul sub privirea tuturor. Când i-au văzut nevătămaţi mintea prigonitorilor s-a întunecat. Doar tânărul Meliton mai zăcea. Atunci groaza l-a apucat pe Lisius care auzind corul îngerilor timp de câteva zile strajnică poruncă a dat. Au vrut să le piardă urmele  dar nu le-au putut şterge numele. Ce icoane sfinte şi ce dramă. O mama îşi duce fiul la căruţa credinţei. Trei zile au strălucit moaştele ca lumina în luciu apei, Sfinţii s-au arătat în vis  episcopului Petru  care îi adună la un loc pe toţi, prohodindu-i creştineşte.   Pânã astãzi în biserica mânãstirii Xiropotamul din Sf. Munte Athos, ce are hramul sfintilor 40 de mucenici, se pãstreazã cu mare sfinţenie rãmãsite din cenusa amestecatã cu pãmânt si sânge de la locul unde au pãtimit Sfintii Martiri. Creştinismul nu-i o comoditate. În vremuri de prigoană se cerea martiriu iar acum doar mărturisire. Astăzi e un creştinism confortabil dar până la Apocalipsă nu se ştie! Proba muceniciei poate oricând veni. Ce ziceţi despre sfinţii închisorilor din lagăre şi gulaguri comuniste? Nici-o asemănare nu poate fi întâmplătoare! Dacă-i prigoană vom mai răspunde că suntem  creştini? ,,Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?” Războiul celui rău cu Biserica a rodit mucenici. Ce testament, ce fericire, ce crez! Păstraţi  Tradiţia creştină. Gustaţi, măcenicii care se împart în ortodoxie  an de an în ziua lor de pomenire! Priviţi, la  cununilor lor care se leagă în cifra  eternităţi!  Uitaţi-vă, în cuptorul credinţei cum au pătimit şi cum au rodit! Mucenicii lui Hristos vor râmăne pe veci în Antimis şi în Masa Sfintelor Altare ca o mărturie a jertfelnicie lor. Să-ţi dai viaţa pentru un Rai făgăduit şi să fii nemuritor. „Dacă cineva Mă va mărturisi pe Mine inaintea oamenilor, il voi mărturisi si Eu pe el inaintea Tatâlui Meu”. Ei au râbdat şi nu au acuzat, au rostit un Adevăr: HRISTOS Singurul Împărat este numai Dumnezeu în Treime Sfântă  Omule, de ce ai îndumnezeit natura şi pe muritorii ei? Iubire, jertfă, slujire si pocăinţă sunt exact acele  virtuţi care ne lipsesc nouă, in aceste vremuri.
Actele Martirice vorbesc despre ei. Datorită lor trăim Întru una, sfăntă, sobornicească şi apostolicească Biserică

Slavă Ţie, Doamne !

,,Sfinţilor Mucenici, care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.”

                   v. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.