Sfânta Mare Muceniţă Eufimia.

A pătimit şi a luat cununa veşniciei în vremea lui Diocliţian împăratul Romei.

La anul 630 când sf. Părinţi s-au adunat la sinodul de la Calcedon pentru a pecetlui dreapta credinţă şi a înlătura eresurile vremii, aceştia au înscris în carte dreptele lor hotărâri. Apoi au îngăduit şi ereticilor să aştearnă în scris rătăcirile lor în altă carte. Şi au mers la racla moaştelor sfintei Eufimia pentru a încredinţa pe toţi care-i adevărata credinţă.

                                        Eufimia                                 

După câteva zile  s-a adeverit că tot ce au lăsat sfinţii noştri părinţi este Adevăr. Ce să vezi! Cartea cea cu drepte hotărâri statornicite era ţinută în mâini de sfântă ,pe când a ereticilor era aruncată la picioare.

Să ne rugăm cântând  Lumină Lină a Sfintei Slave!

Postat in Sfintii zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.