Samson, făcătorul de minuni şi primitorul de străini

Şi era el liman de mântuire săracilor şi celor ce aveau nevoie de ajutor.

Rudenie a marelui Constantin, se bucura petrecând sihăstreşte şi se desfăta întru dumnezeieştile Scripturi, fiindu-i gândul numai la Dumnezeu. Şi având ştiinţa şi de meşteşugul doftoricesc, a vindecat pe împăratul Iustinian ce căzuse într-o boală de netămăduit. Din pricina aceasta, împăratul mirându-se foarte de vrednicia omului şi smerindu-se, a zidit prin mijlocirea lui acea mare şi vestită casă, a făcut şi casă de oaspeţi şi pe sfântul acesta l-a făcut schevofilax, adică păzitor al sfintelor vase ale bisericii celei mari.

                                      samson, primitorul de straini                               

Iar cinstitele lui moaşte au fost mutate în marea biserică a Sf. Mochie, izvorând în toate zilele tămăduiri.

Poţi asculta cântarea:

Nădejdea creştinilor

Postat in Sfintii zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.