Sfântul Sinod solicitã alternativã la paşapoartele biometrice

Ia act de scrisoarea nr. 638 din 28 ianuarie 2009 a Preafericitului
Pãrinte Patriarh Daniel adresatã Ministerului Administraţiei şi
Internelor.

 În
şedinţa de lucru din ziua de miercuri, 25 februarie 2009, Sfântul Sinod
a adoptat, în unanimitate, hotãrârea nr. 638/2009 în legãturã cu
problema noilor paşapoarte electronice care includ date biometrice:

1. Ia act de scrisoarea nr. 638 din 28 ianuarie 2009 a Preafericitului
Pãrinte Patriarh Daniel adresatã Ministerului Administraţiei şi
Internelor prin care se solicitã o serie de precizãri în legãturã cu
noile paşapoarte electronice care includ date biometrice. (vezi anexa
1).

De asemenea, ia act de lãmuririle aduse prin adresa nr.3622071 din 5
februarie 2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia
Generalã de Paşapoarte (vezi anexa 2) din care rezultã douã asigurãri
importante:

a. A avea un paşaport este un drept şi nu o obligaţie, paşaportul fiind
un document eliberat la cerere pentru cei ce doresc sã cãlãtoreascã în
afara spaţiului Uniunii Europene. Astfel, se deduce cã cei care invocã
obiecţii de conştiinţã sau motive religioase au libertatea sã nu
solicite acest nou tip de paşaport;

b. Fiecare cetãţean are dreptul de a cunoaşte în mod direct conţinutul
datelor personale incluse în noul paşaport electronic care include date
biometrice.

2. Constatã cã însãşi opinia Comisiei Europene exprimatã, la 16 martie
2005, prin Grupul European pentru etica în ştiinţã şi noile tehnologii
este împotriva implantãrii în corpul uman a cip-ului electronic:
¥utilizarea pentru scopuri nemedicale a implanturilor de informare şi
comunicare constituie o potenţialã ameninţare la demnitatea umanã şi
societatea democraticãµ (pct. 6.4), iar ¥implanturile destinate
supravegherii … ar putea fi folosite de cãtre autoritãţile statale,
indivizi sau grupuri pentru a creşte puterea lor asupra altoraµ (pct.
6.4.4).

3. Întrucât unele persoane au reticenţe faţã de paşapoartele
biometrice, se va interveni pe lângã instituţiile Statului Român
(Preşedinţie, Parlament, Guvern) cu solicitarea de a se adopta mãsurile
necesare pentru modificarea şi completarea legislaţiei în vigoare prin
extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgenţã (paşaport
temporar) şi la cazuri când, din motive de conştiinţã sau religioase,
persoana nu doreşte paşaport electronic care include date biometrice.

4. În viitor, orice iniţiativã de interes general bisericesc, care
provine dintr-o eparhie, trebuie, mai întâi, analizatã şi dezbãtutã la
nivelul centrului eparhial şi al sinodului mitropolitan, iar apoi sã
fie înaintatã Sfântului Sinod, spre dezbatere şi hotãrâre.

5. Vãzând tulburarea provocatã de opiniile confuze şi contradictorii cu
privire la noile paşapoarte biometrice, Sfântul Sinod îndeamnã clerul,
monahii şi credincioşii sã rãmânã statornici în credinţa în Mântuitorul
Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi al morţii, sã sporeascã în
rugãciune şi fapte bune, vieţuind creştineşte în familie, mânãstire şi
societate, fãrã a rãspândi panicã şi îngrijorare prin preocupare
excesivã pentru lucruri trecãtoare. Astfel, Dumnezeu ne va lumina, ne
va apãra de tot rãul şi ne va ajuta sã sãvârşim binele.

Biroul de Presã al Patriarhiei Române

Postat in Ştiri de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.