Sratutul B.O.R.

 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române

                1
STATUTUL
PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DISPOZITII GENERALE
Art.1  –  Biserica  Ortodoxa  Româna  este  comunitatea  crestinilor  ortodocsi,  clerici,
monahi  si mireni,  constituiti  canonic  în  parohii  si mânastiri  din  eparhiile  Patriarhiei  Române
aflate  în  interiorul  si  în  afara  granitelor  României,  care  marturisesc  pe  Dumnezeu  în  Sfânta
Treime, Tatal, Fiul si Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi si al Sfintei Traditii si participa la
viata Bisericii prin aceleasi Sfinte Taine, slujbe liturgice si rânduieli canonice.  
Art.2  –  (1)  Biserica  Ortodoxa  Româna,  de  origine  apostolica,  este  si  ramâne  în
comuniune si unitate dogmatica, liturgica si canonica cu Biserica Ortodoxa universala.  
(2) Biserica Ortodoxa Româna este autocefala si unitara în organizarea si în lucrarea sa
pastorala, misionara si administrativa.  
Art.3  –  (1)  Biserica  Ortodoxa  Româna  are  conducere  sinodala  ierarhica,  potrivit
învataturii si canoanelor Bisericii Ortodoxe si traditiei sale istorice.
(2) Biserica Ortodoxa Româna se administreaza în mod autonom prin organisme proprii
reprezentative,  constituite  din  clerici  si  mireni,  potrivit  Sfintelor  Canoane,  dispozitiilor
prezentului Statut si altor dispozitii ale autoritatii bisericesti competente.
Art.4  –  (1)  Biserica  Ortodoxa  Româna  este  autonoma  fata  de  Stat  si  fata  de  alte
institutii.
(2) Biserica Ortodoxa Româna  stabileste  relatii  de  dialog  si  cooperare  cu Statul  si  cu
diferite  institutii  pentru  împlinirea  misiunii  sale  pastorale,  spiritual-culturale,  educationale  si
social-filantropice.
Art.5  –  (1)  Biserica Ortodoxa Româna  cuprinde  pe  crestinii  ortodocsi  din  tara  si  pe
crestinii  ortodocsi  români  din  afara  granitelor  tarii,  precum  si  pe  cei  primiti  canonic  în
comunitatile ei.
(2) Biserica Ortodoxa Româna este nationala si majoritara potrivit vechimii apostolice,
traditiei,  numarului  de  credinciosi  si  contributiei  sale  deosebite  la  viata  si  cultura  poporului
român. Biserica Ortodoxa Româna este Biserica neamului românesc.
PARTEA I
ORGANIZAREA
Art.6  –  (1)  Biserica  Ortodoxa  Româna  este  organizata  ca  Patriarhie,  cu  titulatura
“Patriarhia Românaµ.  
(2)  Patriarhia  Româna  cuprinde  eparhii  (Arhiepiscopii  si  Episcopii)  grupate  în
Mitropolii,  precum  si  alte  unitati  în  interiorul  sau  în  afara  granitelor  României,  dupa  cum
urmeaza:
A. În interiorul granitelor României:
I. – Mitropolia Munteniei si Dobrogei, cuprinzând:
1.  Arhiepiscopia Bucurestilor, cu sediul în municipiul Bucuresti.
2.  Arhiepiscopia Tomisului, cu sediul în municipiul Constanta.
3.  Arhiepiscopia Târgovistei, cu sediul în municipiul Târgoviste.
4.  Episcopia Argesului si Muscelului, cu sediul în municipiul Curtea de Arges.
5.  Episcopia Buzaului si Vrancei, cu sediul în municipiul Buzau.
6.  Episcopia Dunarii de Jos, cu sediul în municipiul Galati.
7.  Episcopia Sloboziei si Calarasilor, cu sediul în municipiul Slobozia.
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  2
8.  Episcopia Alexandriei si Teleormanului, cu sediul în municipiul Alexandria.
9.  Episcopia Giurgiului, cu sediul în municipiul Giurgiu.
10. Episcopia Tulcii, cu sediul în municipiul Tulcea.
II. – Mitropolia Moldovei si Bucovinei, cuprinzând:
11. Arhiepiscopia Iasilor, cu sediul în municipiul Iasi.
12. Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, cu sediul în municipiul Suceava.
13. Episcopia Romanului, cu sediul în municipiul Roman.
14. Episcopia Husilor, cu sediul în municipiul Husi.
III. – Mitropolia Ardealului, cuprinzând:  
15. Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în municipiul Sibiu.
16. Episcopia Covasnei si Harghitei, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc.
  IV. – Mitropolia Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului, cuprinzând:
17. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca.
18. Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu sediul în municipiul Alba Iulia.
19. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei, cu sediul în municipiul Oradea.
20. Episcopia Ortodoxa Româna  a Maramuresului  si  Satmarului,  cu  sediul  în municipiul Baia
Mare.
21. Episcopia Salajului, cu sediul în municipiul Zalau.
V. – Mitropolia Olteniei, cuprinzând:
22. Arhiepiscopia Craiovei, cu sediul în municipiul Craiova.
23. Episcopia Râmnicului, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea.
24. Episcopia Severinului si Strehaiei, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin.
25. Episcopia Slatinei, cu sediul în municipiul Slatina.
VI. – Mitropolia Banatului, cuprinzând:  
26. Arhiepiscopia Timisoarei, cu sediul în municipiul Timisoara.
27. Episcopia Aradului, Ienopolei, Halmagiului si Hunedoarei, cu sediul în municipiul Arad.
28. Episcopia Caransebesului, cu sediul în municipiul Caransebes.
29. Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ în Vârset.
30. Episcopia Ortodoxa Româna din Ungaria, cu sediul în Gyula.
VII. Unitati dependente direct de Patriarhia Româna: Vicariatul Ortodox Ucrainean,
cu sediul în municipiul Sighetul Marmatiei.
B. În afara granitelor României:
I.  Mitropolia  Basarabiei,  autonoma  si  de  stil  vechi  si  Exarhat  al  Plaiurilor,
cuprinzând:
31. Arhiepiscopia Chisinaului, cu sediul în municipiul Chisinau.
32. Episcopia de Balti (fosta a Hotinului), cu sediul în orasul Balti.
33. Episcopia Basarabiei de Sud (fosta de Cetatea Alba-Ismail), cu sediul în orasul Cantemir.
34. Episcopia Ortodoxa a Dubasarilor si a toata Transnistria (fosta Misiunea Ortodoxa Româna
din Transnistria), cu sediul la Dubasari.
II.  Mitropolia  Ortodoxa  Româna  a  Europei  Occidentale  si  Meridionale,
cuprinzând:  
35. Arhiepiscopia Ortodoxa Româna a Europei Occidentale, cu sediul la Paris.
36. Episcopia Ortodoxa Româna a Italiei, cu sediul la Roma.
37. Episcopia Ortodoxa Româna a Spaniei si Portugaliei, cu sediul la Madrid.
III.  Mitropolia  Ortodoxa  Româna  a  Germaniei,  Europei  Centrale  si  de  Nord,
cuprinzând:  
38. Arhiepiscopia Ortodoxa Româna a Germaniei, cu sediul la Nürnberg.
39. Episcopia Ortodoxa Româna a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm.
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  3
IV.  (40)  Arhiepiscopia  Ortodoxa  Româna  a  celor  doua  Americi,  cu  sediul  la
Chicago.
V.  (41)  Episcopia  Ortodoxa  Româna  a  Australiei  si  Noii  Zeelande,  cu  sediul  la
Melbourne.
VI. Reprezentante ale Patriarhiei Române: Asezamintele Românesti de  la Locurile
Sfinte  (Ierusalim,  Iordan  si  Ierihon),  Parohia  Ortodoxa  Româna  de  la  Sofia  (Bulgaria),
Reprezentanta Patriarhiei Române pe lânga institutiile europene (Bruxelles).
VII. Unitatile  ortodoxe  române  care  pastreaza  legaturi  spirituale  si  culturale  cu
Patriarhia  Româna:  Asezamintele  Românesti  din  Sfântul Munte  Athos  (Prodromu,  Lacu  si
altele).
Art.7  –  (1)  Înfiintarea,  desfiintarea,  modificarea  teritoriala  si  schimbarea  titulaturii
Mitropoliilor,  Arhiepiscopiilor  si  Episcopiilor  se  fac  prin  hotarâri  ale  Sfântului  Sinod  tinând
seama  de  cerintele  pastoral-misionare  si  luând  în  considerare  organizarea  administrativteritoriala
 a statului.
(2) Titulatura Mitropolitilor, Arhiepiscopilor si Episcopilor este cea a Mitropoliei sau a
eparhiei  în  care  pastoresc.  Titulatura  Episcopilor-vicari  patriarhali,  a  Episcopilor-vicari  si  a
Arhiereilor-vicari  se  stabileste  de  Sfântul  Sinod,  la  propunerea  Patriarhului  pentru  Episcopiivicari
 patriarhali si a Chiriarhului locului pentru Episcopii-vicari si Arhiereii-vicari.
(3)  Ierarhii  eparhioti  din  unele  scaune  chiriarhale  cu  trecut  istoric  recunoscut  si  cu
importanta  pastoral-misionara,  administrativa  si  cultural-nationala,  care  s-au  distins  printr-o
slujire  chiriarhala  deosebita  si  îndelungata  a  Bisericii,  la  propunerea  Patriarhului  facuta  în
consultare  cu  Sinodul  Permanent,  pot  primi  cu  aprobarea  Sfântului  Sinod  ranguri  cu  titlu
personal,  de  mitropolit  onorific  cei  dintre  arhiepiscopi  si  de  arhiepiscop  onorific  cei  dintre
episcopi, eparhia pastrându-si în continuare locul stabilit în dipticele canonic si administrativ al
Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, Episcopiile vechi pot deveni Arhiepiscopii, pe baza
unei motivatii temeinice.
(4) Membrii Sfântului Sinod carora li se acorda ranguri onorifice cu titlu personal vor fi
înscrisi  în  lista membrilor Sfântului Sinod  si  pomeniti  la  slujbele  religioase  dupa Mitropolitii,
respectiv, dupa Arhiepiscopii din ordinea administrativa a Bisericii Ortodoxe Române.
(5) Succesorii în scaunul arhiepiscopilor si episcopilor care au primit ranguri onorifice
cu titlu personal nu preiau dreptul de a folosi aceste ranguri.
(6)  Hotarârile  luate  în  temeiul  prevederilor  alin.1,  2  si  3  din  prezentul  articol  se
comunica ministerului de resort.
Art.8 – (1) Organizarea canonica si pastorala a credinciosilor ortodocsi români din afara
granitelor României se asigura de catre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.  
(2)  Episcopiile,  Arhiepiscopiile,  Mitropoliile  si  alte  unitati  bisericesti  din  afara
granitelor  tarii  sunt organizate  si  functioneaza  în conformitate  cu  statutele proprii, aprobate de
Sfântul  Sinod,  concordante  cu  Statutul  pentru  organizarea  si  functionarea  Bisericii  Ortodoxe
Române.
CAPITOLUL I
Organizarea centrala
Art.9 – În Biserica Ortodoxa Româna, la nivel central functioneaza:
I. Organisme centrale deliberative:
A. Sfântul Sinod,
B. Sinodul Permanent,
C. Adunarea Nationala Bisericeasca.
II. Organisme centrale executive:
A. Patriarhul,
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  4
B. Consiliul National Bisericesc,
C. Permanenta Consiliului National Bisericesc.
III. Organisme centrale administrative:
A. Cancelaria Sfântului Sinod,
B. Administratia Patriarhala.
Dispozitii comune
Art.10  –  (1)  Organismele  centrale  deliberative  si  executive  bisericesti  sunt  valabil
constituite  cu  prezenta  a  cel  putin  doua  treimi  din  numarul membrilor  lor  si  iau  hotarâri,  de
regula, cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.  
(2) Validarea  sau  invalidarea mandatelor membrilor  clerici  si mireni  alesi  se  face  de
catre Adunarea Nationala Bisericeasca.
(3) Convocarea organismelor centrale deliberative, cu precizarea ordinii de zi, se face de
catre  Presedinte,  cu  cel  putin  14  zile  înainte  de  data  fixata  pentru  sedinta,  iar  în  cazuri
exceptionale în cel mai scurt timp posibil.
(4) Deschiderea si închiderea sedintelor de lucru ale organismelor centrale deliberative
si executive se face de catre Presedinte.  
(5) Procesul-verbal  al  fiecarei  sedinte  de  lucru  a  organismelor  centrale  deliberative  si
executive se semneaza de Presedinte si de Secretarii desemnati.
(6)  Hotarârile  organismelor  centrale  deliberative  si  executive  sunt  obligatorii  pentru
întreaga Biserica Ortodoxa Româna.  
SECTIUNEA  I
Organisme centrale deliberative
A. Sfântul Sinod
Art.11 – Sfântul Sinod este cea mai  înalta autoritate a Bisericii Ortodoxe Române,  în
toate domeniile ei de activitate.
Art.12 – (1) Sfântul Sinod se compune din: Patriarh si toti Mitropolitii, Arhiepiscopii,
Episcopii eparhioti, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari si Arhiereii-vicari în functiune.
Ierarhii în functie au îndatorirea de a-si desfasura activitatea în cooperare sinodala, supunându-se
hotarârilor Sfântului Sinod  si  prevederilor  prezentului Statut. De  asemenea,  ierarhii  retrasi  din
functie au îndatorirea de a pastra disciplina canonica sinodala.
(2)  Presedintele  Sfântului  Sinod  este  Patriarhul.  În  lipsa  Patriarhului,  presedinte  al
Sfântului  Sinod  este,  în  ordine, Mitropolitul Moldovei  si  Bucovinei, Mitropolitul  Ardealului,
Mitropolitul  Clujului,  Albei,  Crisanei  si  Maramuresului,  Mitropolitul  Olteniei,  Mitropolitul
Banatului, ceilalti Mitropoliti, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonica a
eparhiilor din Patriarhia Româna (diptice).
(3) Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de
plenul acestuia, la propunerea Patriarhului.
Art.13  –  Sfântul  Sinod  se  întruneste  anual  în  cel  putin  doua  sedinte  de  lucru  în
perioadele  de  primavara  si  toamna,  iar  în  sedinte  extraordinare,  ori  de  câte  ori  este  nevoie.
Sfântul Sinod se poate întruni si în sedinte solemne.
Art.14 – Atributiile Sfântului Sinod sunt:
a.  Pastreaza  unitatea  dogmatica,  liturgica  si  canonica  în  Biserica  Ortodoxa  Româna,
precum si comuniunea cu întreaga Biserica Ortodoxa;
b. Examineaza orice problema de ordin dogmatic, liturgic, canonic si pastoral-misionar,
pe  care  o  solutioneaza  în  conformitate  cu  învatatura  Bisericii  Ortodoxe  si  hotaraste,  potrivit
Sfintelor Canoane, asupra problemelor bisericesti de orice natura;
c. Hotaraste cu privire la sfintirea Sfântului si Marelui Mir, potrivit cerintelor pastoralmisionare
 din Biserica Ortodoxa Româna;
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  5
d.  Hotaraste  în  privinta  canonizarii  sfintilor  si  emite  Tomosul  de  proclamare  a
canonizarii;
e.  Exprima  pozitia  oficiala  a  Bisericii  Ortodoxe  Române  asupra  proiectelor  de  acte
normative  ale Statului  referitoare  la  activitatea  cultelor,  la  învatamântul  teologic  si  religios,  la
asistenta sociala si religioasa, la patrimoniul cultural-national, în special cel bisericesc, precum si
în alte domenii de interes bisericesc si social;  
f.  Aproba,  cu  o  majoritate  de  doua  treimi  din  numarul  membrilor  prezenti,  Statutul
pentru  organizarea  si  functionarea  Bisericii Ortodoxe  Române  si  hotaraste  asupra modificarii
acestuia;
g. Aproba regulamentele bisericesti întocmite în conformitate cu prezentul Statut;
h. Initiaza si aproba acorduri si parteneriate cu Statul si cu alte institutii în domenii de
interes general bisericesc;
i. Exprima pozitia oficiala a Bisericii Ortodoxe Române în probleme de interes general
ale societatii;
j. Aproba, cu o majoritate de doua  treimi din numarul membrilor prezenti,  înfiintarea,
desfiintarea,  modificarea  teritoriala  si  schimbarea  titulaturii  eparhiilor  si  Mitropoliilor
apartinatoare Patriarhiei Române;
k.  Aproba  statutele  eparhiilor,  Mitropoliilor  si  ale  altor  unitati  bisericesti  din  afara
granitelor României;
l.   Alege,  cu  voturile  a  doua  treimi  din  totalul membrilor  prezenti,  pe  Patriarh,  si  cu
voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, pe Mitropolitii, Arhiepiscopii si pe
Episcopii eparhioti pentru eparhiile apartinatoare Patriarhiei Române;
m. Alege, cu voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, pe Episcopiivicari
 patriarhali, pe Episcopii-vicari si pe Arhiereii-vicari;
n. Emite Gramata pentru întronizarea Patriarhului;
o. Hotaraste cu privire la retragerea ierarhilor si stabileste drepturile acestora;
p. Hotaraste,  cu  o majoritate  de  doua  treimi  din  totalul membrilor  sai,  cu  privire  la
trimiterea  în  judecata canonica a acelora dintre membrii  sai care  sunt  învinuiti de abateri de  la
învatatura si disciplina Bisericii;
q. Aproba sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în materie de caterisire si se
pronunta asupra cererilor de iertare ale acestora, cu avizul prealabil al  Chiriarhului locului;
r. Îndruma si supravegheaza ca activitatea organismelor deliberative si executive de la
Episcopii, Arhiepiscopii, Mitropolii si Patriarhie sa se desfasoare potrivit prevederilor statutare si
regulamentare bisericesti;
s.  Initiaza  si  cultiva  relatii  fratesti  inter-ortodoxe,  relatii  de  dialog  si  cooperare  intercrestina
 si inter-religioasa pe plan national si international;
t. Aproba normele privind organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt teologic
preuniversitar si universitar, precum si cele privind predarea religiei în scolile de stat, particulare
si confesionale. Stabileste normele privind învatamântul confesional de toate nivelurile, precum
si programele pentru catehizarea tinerilor si adultilor;
u.  Aproba  normele  activitatii  misionar-pastorale  si  pe  cele  pentru  promovarea  vietii
religioase si morale a clerului;
v. Stabileste normele activitatii de asistenta social-filantropica pentru întreaga Biserica
Ortodoxa  Româna  si  aproba  masurile  pentru  organizarea  asistentei  religioase  în  armata,
penitenciare,  spitale,  camine  pentru  copii  si  pentru  batrâni,  asezaminte  sociale  destinate
persoanelor defavorizate etc.;
w. Hotaraste înfiintarea, organizarea si desfiintarea asociatiilor si fundatiilor bisericesti
cu caracter national care sunt constituite si conduse de catre Biserica Ortodoxa Româna; acorda
sau retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înfiintarea, organizarea si desfiintarea asociatiilor
si fundatiilor ortodoxe din Patriarhia Româna care au conducere proprie si activeaza în eparhiile
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  6
acesteia.
x.  Initiaza,  autorizeaza  si  supravegheaza  traducerea,  diortosirea,  editarea  si  difuzarea
Sfintei Scripturi, tiparirea si raspândirea cartilor de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor
de  teologie  si a manualelor de  religie;  supravegheaza din punct de vedere dogmatic,  liturgic  si
canonic, lucrarile de arhitectura, pictura, sculptura si alte forme de arta bisericeasca ortodoxa si
ia masurile cuvenite în caz de abateri;
y. Aproba  anual modul  de  constituire  si  de  repartizare  a  Fondului  Central Misionar;
instituie fonduri speciale si stabileste modul de constituire si destinatia acestora;
z. Interpreteaza, în forma definitiva si obligatorie, pentru toate organismele bisericesti,
dispozitiile statutare sau regulamentare.
Art.15 – (1) Pentru studierea si formularea propunerilor asupra problemelor ce urmeaza
a se supune deliberarii, Sfântul Sinod alege, dintre membrii sai, patru Comisii sinodale.
(2)  Fiecare  Comisie  este  prezidata  de  un  Mitropolit  si  are  un  raportor.  Ceilalti
mitropoliti sunt co-presedinti ai Comisiilor în care sunt repartizati de Sfântul Sinod.
(3) Comisiile Sfântului Sinod sunt:
a. Comisia Pastorala, Monahala si Sociala,
b. Comisia Teologica, Liturgica si Didactica,
c. Comisia Canonica, Juridica si pentru Disciplina,
d.  Comisia  pentru  Comunitati  Externe,  Relatii  inter-ortodoxe,  inter-crestine  si  interreligioase.
 
(4) Sfântul Sinod decide daca o problema trebuie examinata în comun de doua sau mai
multe Comisii.
(5) Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide
instituirea  unor  sub-comisii  speciale  afiliate  uneia  din  cele  patru Comisii. Din  sub-comisii  pot
face  parte  si  ierarhi  din  alte  comisii  si  pot  fi  cooptati  profesori  de  teologie,  clerici, monahi,
mireni, specialisti în domeniul abordat, dupa modelul Sub-comisiei pentru canonizarea sfintilor
români.
Art.16  – Sfântul Sinod  poate  invita  în Comisiile  sale,  pentru  consultare,  profesori  de
teologie, clerici, monahi, mireni, specialisti în domenii abordate.
B. Sinodul Permanent
Art.17 – (1) Sinodul Permanent este organismul central deliberativ care functioneaza în
timpul dintre sedintele Sfântului Sinod, când importanta unor probleme impune examinarea lor
fara întârziere.
(2)  Sinodul  Permanent  se  compune  din  Patriarh  si  toti Mitropolitii  în  functie  de  la
eparhiile din  tara  si din afara granitelor României. Din Sinodul Permanent  fac parte  si alti  trei
ierarhi eparhioti (1 Arhiepiscop si 2 Episcopi) desemnati anual de Sfântul Sinod.
(3)  Presedintele  Sinodului  Permanent  este  Patriarhul.  În  lipsa  Patriarhului,  sedintele
Sinodului Permanent sunt prezidate în ordinea prevazuta la art.12, alin. 2 din prezentul Statut.
(4)  Convocarea  Sinodului  Permanent,  cu  precizarea  ordinii  de  zi,  se  face  de  catre
Presedintele sau, ori de câte ori este nevoie.
(5) Secretarul Sfântului Sinod este si Secretarul Sinodului Permanent.
(6) Sinodul Permanent ia hotarâri valabile prin consens sau cu votul a jumatate plus unu
dintre membrii prezenti.
(7) Dispozitiile art.16 din prezentul Statut se aplica si cu privire la sedintele Sinodului
Permanent.
Art.18  –  (1)  Sinodul  Permanent  exercita,  în  timpul  dintre  sedintele  Sfântului  Sinod,
atributiile acestuia prevazute la art.14, lit. e, i, r, t si x.
(2)  Sinodul  Permanent,  la  solicitarea  Patriarhului  sau  a membrilor  sai,  examineaza  si
formuleaza propuneri privind probleme ce urmeaza a fi aduse în dezbaterea Sfântului Sinod.
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  7
(3) Sinodul Permanent exercita orice alte atributii ce i se dau de catre Sfântul Sinod sau
prin Statut si regulamente.
(4) Sinodul Permanent aduce la cunostinta Sfântului Sinod, pentru ratificare, hotarârile
luate în timpul dintre sedintele acestuia.
C. Adunarea Nationala Bisericeasca
Art.19  –  Adunarea  Nationala  Bisericeasca  este  organismul  central  deliberativ  al
Bisericii Ortodoxe Române,  pentru  problemele  administrative,  sociale,  culturale,  economice  si
patrimoniale.
Art.20 – (1) Adunarea Nationala Bisericeasca este alcatuita din câte trei reprezentanti ai
fiecarei eparhii, un cleric si doi mireni, delegati de Adunarile Eparhiale, pe termen de patru ani.
Ei pot fi delegati pentru cel mult doua mandate. 
(2) Ierarhii Sfântului Sinod participa la lucrarile Adunarii Nationale Bisericesti.
(3)  Presedintele  Adunarii  Nationale  Bisericesti  este  Patriarhul.  În  lipsa  Patriarhului,
sedintele sunt prezidate în ordinea prevazuta în art.12, alin. 2 din prezentul Statut.
(4) Hotarârile Adunarii  Nationale  Bisericesti  devin  executorii  dupa  ratificarea  lor  de
catre Sfântul Sinod.
Art.21 – Adunarea Nationala Bisericeasca se întruneste o data pe an în sedinta de lucru,
iar,  în  caz  de  necesitate,  ori  de  câte  ori  este  nevoie.  Adunarea  Nationala  Bisericeasca  se
întruneste si în sedinte solemne.
Art.22 – Atributiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:
a. Sustine drepturile si activitatile Bisericii Ortodoxe Române;
b.  Avizeaza  regulamente  de  aplicare  ale  prezentului  Statut  cu  privire  la  domenii  de
activitate date în competenta sa de catre Sfântul Sinod;
c. La propunerea Patriarhului, alege pe membrii Consiliului National Bisericesc;
d. Adopta masuri generale pentru sprijinirea asezamintelor culturale, social-filantropice,
economice si fundationale ale Bisericii;
e. Stabileste mijloacele de ajutorare ale organismelor si institutiilor centrale bisericesti;
f.  Examineaza  si  aproba  Raportul  general  anual  al  Consiliului  National  Bisericesc,
privind activitatea din Biserica Ortodoxa Româna  si hotaraste cu privire  la masurile ce  trebuie
luate pentru buna desfasurare a vietii bisericesti;
g. Aproba  contul  de  executie  bugetara  si  bilantul  financiar-contabil  al Administratiei
Patriarhale, al  Institutului   Biblic  si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române  si al  institutiilor
centrale bisericesti;
h.  Aproba  bugetul  general  al  Administratiei  Patriarhale,  al  Institutului  Biblic  si  de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al institutiilor centrale bisericesti;
i. Aproba masuri  unitare  privind  administrarea  bunurilor mobile  si  imobile,  aflate  în
proprietatea sau folosinta unitatilor de cult din întreaga Biserica Ortodoxa Româna, precum si a
celor fundationale;
j. Aproba proiecte sociale, culturale, educationale si comunicationale;
k. Stabileste mijloacele de ajutorare a românilor din afara granitelor României;
l. Exercita orice alte atributii care îi sunt date prin Statut, prin regulamentele bisericesti
sau de catre Sfântul Sinod.
Art.23  –  (1) Pentru  studierea  problemelor  si  formularea  propunerilor  ce  urmeaza  a  fi
supuse deliberarii, Adunarea alege, la începutul fiecarui mandat de patru ani, dintre membrii ei
clerici si mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care au câte un presedinte, vice-presedinte si
raportor desemnati de plen, la propunerea Presedintelui. Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti
sunt:
a. Comisia administrativ-juridica si de validare,
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  8
b. Comisia sociala si pentru comunicatii media,
c. Comisia culturala si educationala,
d. Comisia economica, bugetara si de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericesti),
e. Comisia pentru românii ortodocsi de peste hotare.
(2)  La  lucrarile  Comisiei  pentru  românii  ortodocsi  de  peste  hotare  pot  fi  invitati  si
reprezentanti clerici si mireni ai eparhiilor ortodoxe române de peste hotare, când ordinea de zi
impune acest lucru.
(3) La convocarea Presedintelui, Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti se pot întruni
si între sedintele acesteia, potrivit cerintelor.
SECTIUNEA  a II-a
Organisme centrale executive
A. Patriarhul
Art.24  –  Patriarhul  este  Întâistatatorul  între  Ierarhii  Bisericii  Ortodoxe  Române  si
Presedintele organismelor centrale deliberative si executive bisericesti.
Art.25 –  (1) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  este Arhiepiscopul Bucurestilor  si
Mitropolitul Munteniei si Dobrogei. 
(2)  Titulatura  sa  este:  “Preafericirea  Sa,  Preafericitul  Parinte  (N),  Arhiepiscopul
Bucurestilor, Mitropolitul Munteniei si Dobrogei, Loctiitor al tronului Cezareei Capadociei
si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau Patriarhul Românieiµ.
(3) In conformitate cu Sfintele Canoane, cu traditia panortodoxa si cu practica Bisericii
Ortodoxe  Române,  la  serviciile  religioase  Patriarhul  este  pomenit  de  catre  Mitropoliti,
Mitropolitii sunt pomeniti de catre ierarhii sufragani, iar Arhiepiscopii si Episcopii sunt pomeniti
de catre preotii slujitori.
(4)  Patriarhul  poarta  ca  însemne  distinctive:  o  cruce  si  doua  engolpioane,  haine  de
culoare alba: reverenda si rasa, culion si camilafca având cruce.
(5)  Patriarhul  exercita  drepturile  si  îndeplineste  îndatoririle  prevazute  de  Sfintele
Canoane, de prezentul Statut si de regulamentele bisericesti.
Art.26 – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române are urmatoarele atributii:
a. Convoaca  si prezideaza organismele  centrale  deliberative  si  executive bisericesti  si
vegheaza pentru aducerea la îndeplinire a hotarârilor acestora;
b.  Dispune masurile  necesare,  potrivit  hotarârii  Sfântului  Sinod,  pentru  pregatirea  si
sfintirea Sfântului si Marelui Mir la Patriarhia Româna;
c. Reprezinta Patriarhia Româna în relatiile cu autoritatile publice centrale si locale, în
justitie si fata de terti, personal sau prin delegati împuterniciti;
d.  Reprezinta  Biserica  Ortodoxa  Româna  în  relatiile  cu  celelalte  Biserici  Ortodoxe
surori, personal sau prin delegati;
e.  Reprezinta,  personal  sau  prin  delegati,  Biserica  Ortodoxa  Româna  în  relatiile  cu
celelalte Biserici crestine, organizatii inter-crestine, organizatii religioase si inter-religioase, din
tara si de peste hotare;
f.  Adreseaza  scrisori  pastorale  pentru  întreaga  Biserica  Ortodoxa  Româna,  cu
încuviintarea Sfântului Sinod sau a Sinodului Permanent;
g. Viziteaza frateste pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, în eparhiile lor;
h.  Se  îngrijeste  de  îndeplinirea  prevederilor  statutare  pentru  completarea  eparhiilor
vacante;
i. Prezideaza Sfântul Sinod pentru alegerea Mitropolitilor ortodocsi  români din  tara  si
din afara granitelor;
j. Hirotoneste împreuna cu alti ierarhi si întronizeaza pe mitropoliti;
k. Emite Gramata pentru întronizarea Mitropolitilor din tara si din afara granitelor;
l. Numeste loctiitori de Mitropoliti în cazul vacantei scaunelor mitropolitane;
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  9
m.  Sfatuieste  frateste  pe  ierarhii  eparhiilor  ortodoxe  române  din  tara  si  din  afara
granitelor si conciliaza eventuale neîntelegeri dintre acestia;
n. Examineaza,  în Sinodul Permanent,  plângerile  împotriva  ierarhilor,  iar  rezultatul  îl
aduce la cunostinta Sfântului Sinod;
o.  În consultare cu Sinodul Permanent, propune Sfântului Sinod candidati de Episcopvicar
 patriarhal si prezideaza alegerea acestora;
p.  Numeste,  mentine  si  revoca  într-o  sedinta  a  Permanentei  Consiliului  National
Bisericesc personalul de conducere, precum si celelalte categorii de personal clerical si neclerical
de  la Cancelaria  Sfântului  Sinod,  de  la Administratia  Patriarhala,  de  la  Institutul Biblic  si  de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si de la celelalte institutii centrale bisericesti;
q. Confirma si dizolva, prin Decizie Patriarhala, Adunarile Eparhiale;
r. Exercita  dreptul  de  devolutiune  în mitropolii  pentru  restabilirea  ordinii  canonice  si
administrative;
s. Conform  traditiei  ortodoxe  are  dreptul  de  a  înfiinta  stavropighii  patriarhale  si  a  le
conduce prin delegatii sai, în limitele competentelor stabilite prin Decizie Patriarhala, aducând la
cunostinta Chiriarhului locului acestea;
t.  Exercita  orice  alte  atributii  prevazute  de  Sfintele  Canoane,  de  prezentul  Statut,  de
regulamentele bisericesti sau încredintate de Sfântul Sinod.
Art.27  –  Pentru  desfasurarea  activitatii  curente,  la  dispozitia  Patriarhului  se  afla
Cabinetul  Patriarhului,  coordonat  de  un  consilier  patriarhal,  cu  personalul  corespunzator  si
serviciile aferente: Secretariat, Registratura, Arhiva, Biblioteca etc.
B. Consiliul National Bisericesc
Art.28 – Consiliul National Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod
si al Adunarii Nationale Bisericesti.
Art.29 – (1) Consiliul National Bisericesc se întruneste la convocarea Presedintelui, cel
putin de doua ori pe an sau ori de câte ori este nevoie.
(2)  Consiliul  National  Bisericesc  se  compune  din  12  membri  ai  Adunarii  Nationale
Bisericesti, câte un cleric si câte un mirean reprezentând fiecare Mitropolie din tara, desemnati 
pe o perioada de patru ani si pentru cel mult doua mandate.
(3)  Presedintele Consiliului National Bisericesc  este  Patriarhul,  iar  în  lipsa  loctiitorul
sau,  conform  prevederilor  art.12,  alin.  2  din  prezentul  Statut. Membrii  Sfântului  Sinod  pot
participa cu vot deliberativ la sedintele Consiliului.
(4) Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai Consiliului National Bisericesc,
cu vot deliberativ.
(5)  Vicarul  administrativ  patriarhal,  consilierii  patriarhali  si  inspectorul  general
bisericesc sunt membri permanenti ai Consiliului National Bisericesc, cu vot consultativ.
(6)  Consiliul  National  Bisericesc  ia  hotarâri  valabile  prin  consens  sau  cu  votul  a
jumatate plus unu dintre membrii prezenti.
(7) Secretar al  sedintelor este consilierul coordonator de  la Cabinetul Patriarhal,  iar  în
lipsa acestuia unul din consilierii patriarhali desemnat de Patriarh.
Art.30  –  Consiliul  National  Bisericesc  exercita  în  timpul  dintre  sedintele  Adunarii
Nationale Bisericesti atributiile acesteia prevazute în art.22, lit. a, d si e, precum si urmatoarele
atributii:
a. Întocmeste raportul anual privind activitatea generala a Bisericii Ortodoxe Române;
b. Întocmeste contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei
Patriarhale,  al  Institutului   Biblic  si  de Misiune  al Bisericii Ortodoxe Române  si  al  celorlalte
institutii centrale bisericesti;
c.  Întocmeste  bugetul  general  al Administratiei Patriarhale,  al  Institutului Biblic  si  de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al celorlalte institutii centrale bisericesti;
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  10
d. Aproba planul de activitate al Editurii, Tipografiei si Atelierelor Institutului Biblic si
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;
e.  Hotaraste  asupra  modului  de  administrare  a  bunurilor  mobile  si  imobile  ale
Administratiei Patriarhale, ale Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ale
celorlalte institutii centrale bisericesti si ale fundatiilor bisericesti centrale;
f.  Hotaraste  asupra  transmiterii  cu  orice  titlu  a  folosintei  sau  proprietatii  asupra
bunurilor imobile ale Patriarhiei (vânzare sau schimb), precum si asupra grevarii cu sarcini sau
afectarii de servituti a bunurilor Patriarhiei, cu exceptia bunurilor sacre care sunt inalienabile, cu
respectarea prevederilor statutare, regulamentare bisericesti si legale;
g. Exercita orice atributii care îi sunt date prin Statut, regulamente sau prin hotarâri ale
Sfântului Sinod, Sinodului Permanent si Adunarii Nationale Bisericesti.
C. Permanenta Consiliului National Bisericesc
Art.31  –  (1)  Între  sedintele  Consiliului National  Bisericesc  functioneaza  Permanenta
Consiliului National Bisericesc, ca organism central executiv.
(2)  Ea  se  compune  din  Patriarh,  ca  presedinte,  Episcopii-vicari  patriarhali,  Vicarul
administrativ patriarhal, consilierii patriarhali  si  inspectorul general bisericesc, ca membri  si  ia
hotarâri valide prin consensul membrilor prezenti.
(3) Din încredintarea Patriarhului, Permanenta Consiliului National Bisericesc poate fi
prezidata de unul din Episcopii-vicari patriarhali. În aceasta situatie, procesul-verbal al lucrarilor
este supus aprobarii Patriarhului. Hotarârile devin executorii numai dupa confirmarea lor în scris,
de catre Patriarh.
Art.32  –  Permanenta  Consiliului  National  Bisericesc,  prezidata  de  Patriarh,  exercita
atributiile Consiliului National Bisericesc, cu exceptia celor prevazute la art.30, lit.f, în perioada
dintre sedintele sale, precum si urmatoarele competente:
a.  Examineaza  orice  problema  bisericeasca,  misionar-pastorala,  culturala,  sociala,
administrativ-gospodareasca, economic-financiara etc. din cadrul institutiilor centrale bisericesti
ce  urmeaza  a  face  obiectul  dezbaterilor  organismelor  centrale  deliberative  si  executive  si  face
propuneri statutare;
b.  Examineaza  si  definitiveaza  darile  de  seama  anuale  asupra  activitatii  institutiilor
centrale bisericesti;
c. Prezinta spre definitivare contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al
institutiilor centrale bisericesti;
d.  Prezinta  spre  definitivare  proiectul  bugetului  general  anual  al  institutiilor  centrale
bisericesti;
e. Întocmeste planurile anuale ale activitatii institutiilor centrale bisericesti;
f.  Analizeaza  si  face  propuneri  Consiliului  National  Bisericesc  privind  modul  de
administrare  a bunurilor mobile  si  imobile  ale  institutiilor  centrale bisericesti  si  ale  fundatiilor
bisericesti centrale;
g. Administreaza Fondul Central Misionar în limita bugetului aprobat de Sfântul Sinod
si prezinta anual, acestuia, contul de executie bugetara;
h. Administreaza fondurile special instituite la nivelul Administratiei Patriarhale potrivit
destinatiei  lor  si  în  limita  sumelor  colectate,  informând  anual  Sfântul  Sinod  despre  situatia
acestora;
i.  Aproba  proiectele  de  investitii  în  limita  bugetului  Administratiei  Patriarhale,  al
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al celorlalte institutii centrale
bisericesti;
j. Face demersuri pe lânga autoritatile publice centrale si locale si pe lânga alte institutii,
pentru obtinerea de sprijin destinat activitatilor interne si internationale organizate de Patriarhia
Româna prin institutiile centrale bisericesti, precum si pentru acordarea altor forme de sprijin de
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  11
la bugetul de stat sau de la bugetele locale alocate Bisericii, în general, sau unitatilor de cult din
interiorul sau din afara granitelor României;
k.  Hotaraste  asupra  acceptarii  donatiilor,  legatelor,  sponsorizarilor  si  cumpararii  de
bunuri în favoarea Patriarhiei Române pentru institutiile sale centrale.
Art.33  –  (1)  Permanenta  Consiliului National  Bisericesc  se  întruneste  la  convocarea
Presedintelui, ori de câte ori este nevoie.
(2) Consilierul coordonator al Cabinetului Patriarhal sau, în absenta acestuia, unul dintre
ceilalti  consilieri  patriarhali,  desemnat  de  Presedinte,  întocmeste  procesul-verbal  al  sedintelor
Permanentei Consiliului National Bisericesc.
Art.34  –  Hotarârile  Permanentei  Consiliului  National  Bisericesc  sunt  aduse  la
îndeplinire de Cancelaria Sfântului Sinod si de sectoarele celorlalte institutii centrale bisericesti.
SECTIUNEA a III-a
Organisme centrale administrative
Art.35  –  (1)  În  exercitarea  atributiilor  sale  executive  de  Presedinte  al  organismelor
centrale  bisericesti  deliberative  si  executive  si  Întâistatator  al  Bisericii  Ortodoxe  Române,
Patriarhul este ajutat de: 
A. Cancelaria Sfântului Sinod,
B. Administratia Patriarhala.
(2) Din încredintarea Patriarhului, Cancelaria Sfântului Sinod, sectoarele Administratiei
Patriarhale si celelalte institutii centrale bisericesti sunt coordonate de Episcopii-vicari patriarhali
sau de catre un delegat al Patriarhului. 
(3)  Episcopii-vicari  patriarhali  se  aleg  de  catre  Sfântul  Sinod  în  conformitate  cu
prevederile art.131 din prezentul Statut si sunt asimilati în drepturile de pomenire si cinstire cu
episcopii eparhioti.
(4)  Episcopii-vicari  patriarhali  îndeplinesc  atributiunile  delegate  lor,  prin Decizie,  de
catre Patriarh.
A. Cancelaria Sfântului Sinod
Art.36 – (1) Cancelaria Sfântului Sinod este organism central administrativ al Sfântului
Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunarii Nationale Bisericesti, al Patriarhului, al Consiliului
National Bisericesc si al Permanentei acestuia.
(2)  Secretarul  Sfântului  Sinod,  prin  Decizie  Patriarhala,  coordoneaza  Cancelaria
Sfântului Sinod având colaboratori pe Vicarul administrativ patriarhal si consilierul patriarhal de
resort.
(3) Vicarul  administrativ  patriarhal  împreuna  cu  consilierul  patriarhal  din  Cancelaria
Sfântului  Sinod,  sub  conducerea  Episcopului-Vicar  Patriarhal,  pregatesc  lucrarile  pentru
convocarea  organismelor  centrale  deliberative  si  executive  bisericesti  si  cele  care  se  supun
examinarii acestora.
(4) Cancelaria Sfântului Sinod elaboreaza, pastreaza  si pregateste pentru publicarea  în
Revista “Biserica Ortodoxa Românaµ, procesele-verbale ale sedintelor de lucru ale organismelor
centrale bisericesti, comunica centrelor eparhiale hotarârile acestora si tine evidenta modului de
aducere  a  lor  la  îndeplinire,  cu  exceptia  celor  care  sunt  date  în  competenta  Sectoarelor
Administratiei  Patriarhale  prevazute  la  art.37  din  prezentul  Statut  sau  altor  institutii  centrale
bisericesti.
(5)  Elaboreaza  corespondenta  organismelor  centrale  bisericesti  si  a  Presedintelui
acestora  cu  autoritatile  publice  centrale  în  probleme  care  privesc  viata  religioasa  din Biserica
Ortodoxa Româna.
(6) Întocmeste si supune aprobarii Deciziile Patriarhale de atributii ale personalului de
conducere din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod si de la celelalte institutii centrale bisericesti.
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  12
(7) Centralizeaza datele referitoare la domeniile vietii religioase din Patriarhia Româna
pentru evidenta si publicare în presa bisericeasca.
(8) Cancelaria Sfântului Sinod este pastratoarea sigiliului Sfântului Sinod.
(9)  Pentru  îndeplinirea  atributiilor  sale,  ca  organism  central  administrativ, Cancelaria
Sfântului  Sinod  are  urmatoarele  servicii:  Oficiul  canonico-juridic,  Secretariat,  registratura  si
arhiva,  Personal-resurse  umane,  Biblioteca  Sfântului  Sinod  si  altele,  a  caror  activitate  este
organizata de Vicarul administrativ patriarhal.
B. Administratia Patriarhala
Art.37  –  (1)  Administratia  Patriarhala,  ca  organism  central  administrativ,  are  în
atributiile  sale  studierea  si  întocmirea  referatelor  privitoare  la  problemele  bisericesti  de
competenta  organismelor  centrale  deliberative  si  executive,  prin  urmatoarele  sectoare
administrative de specialitate:
a. Sectorul teologic-educational,
b. Sectorul social-filantropic,
c. Sectorul economic-financiar (cu urmatoarele servicii: Contabilitate, Tehnic, Comisia
de Pictura Bisericeasca),
d. Sectorul patrimoniu cultural,
e. Sectorul patrimoniu imobiliar,
f. Sectorul relatii bisericesti si inter-religioase,
g. Sectorul comunitati externe,
h. Sectorul comunicatii si relatii publice,
i. Corpul de inspectie si control (audit).
(2) Prin  hotarâri  ale Permanentei Consiliului National Bisericesc  pot  lua  fiinta  si  alte
sectoare si servicii în cadrul Administratiei Patriarhale.
(3)  Prin  Decizie  Patriarhala,  Episcopii-vicari  patriarhali  coordoneaza  sectoarele
Administratiei Patriarhale având colaboratori pe consilierii patriarhali de resort sau pe inspectorii
de specialitate.
(4) Prin sectoarele administrative de specialitate si prin serviciile aferente, Administratia
Patriarhala  studiaza  problemele  bisericesti  specifice  acestora  care  intra  în  competenta
organismelor centrale deliberative si executive, comunica centrelor eparhiale hotarârile acestora
si tine evidenta modului de aducere a lor la îndeplinire.
Art.38 – (1) Corpul de inspectie si control are în componenta sa:
a. Un inspector general bisericesc, cu atributii generale de control si referent la Comisia
Canonica, Juridica si pentru Disciplina a Sfântului Sinod pentru cererile de iertare în cazurile de
caterisire, aplicate definitiv unor clerici de consistoriile eparhiale;
b.  Inspectori  pentru  institutiile  de  învatamânt  universitar  si  preuniversitar  teologic
(Facultati de teologie, Seminarii teologice liceale si Scoli de cântareti bisericesti);
c. Inspectori pentru controlul financiar si gestionar (audit), dintre care unul cu pregatire
juridica.
(2)  Membrii  Corpului  de  inspectie  si  control  (audit)  îsi  desfasoara  activitatea  din
dispozitia Patriarhului, potrivit atributiilor prevazute de Statut, de regulamentele bisericesti si de
legislatia în vigoare.
Art.39  –  (1)  Vicarul  administrativ  patriarhal,  consilierii  patriarhali  si  inspectorii
patriarhali se numesc si se revoca, în conditiile art.26, lit. p din prezentul Statut, dintre preotii
doctori,  absolventi  de  masterat,  licentiati  în  teologie  sau  în  alte  specializari,  cu  activitati  si
aptitudini  deosebite,  fara  impedimente  juridic-canonice.  Clericii  din  institutiile  centrale
bisericesti pot fi numiti slujitori la parohii direct (fara concurs) de catre Patriarh.
(2) Vicarului administrativ patriarhal, consilierilor patriarhali si inspectorilor patriarhali
li se fixeaza, prin Decizie a Patriarhului, sfera de activitate si atributiile în cadrul Sectoarelor pe
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  13
care le coordoneaza, ca membri ai Permanentei Consiliului National Bisericesc sau ca invitati.
(3)  Vicarul  administrativ  patriarhal  si  consilierii  patriarhali  participa  la  sedintele
organismelor  centrale  deliberative  si  executive  bisericesti,  cu  vot  consultativ,  iar  la  sedintele
Permanentei Consiliului National Bisericesc, cu vot deliberativ.
CAPITOLUL al II-lea
Organizarea locala
Art.40  –  (1)  Unitatile  componente  ale  Bisericii  Ortodoxe  Române,  organizata  ca
Patriarhie, sunt: 
a. Parohia, 
b. Mânastirea,
c. Protopopiatul (Protoieria), 
d. Vicariatul, 
e. Eparhia (Arhiepiscopia si Episcopia), 
f. Mitropolia.
(2)  Fiecare  din  unitatile  componente  ale  Bisericii,  în  conformitate  cu  dispozitiile
prezentului Statut, are dreptul de a se conduce si de a se administra autonom fata de alta parte
componenta de acelasi rang si de a participa, prin reprezentantii sai alesi, clerici si mireni – în
cazul parohiilor si eparhiilor, la lucrarile unitatilor componente superioare.
(3) Modul de constituire si functionare a unitatilor componente si a organismelor locale
de acelasi grad este identic pentru întreaga Biserica Ortodoxa Româna.
Despre personalitatea juridica
Art.41 – (1) Patriarhia, Mitropolia, Arhiepiscopia, Episcopia, Vicariatul, Protopopiatul
(Protoieria), Mânastirea  si Parohia  sunt persoane  juridice de drept privat si utilitate publica, cu
drepturile si obligatiile prevazute de prezentul Statut.
(2) Aceste persoane juridice au dreptul la doua coduri unice de înregistrare fiscala, atât
pentru activitatea non profit cât si pentru cea economica.
Art.42  –  Înfiintarea  si  desfiintarea  unitatilor  componente  ale  Bisericii  Ortodoxe
Române se comunica pentru evidenta ministerului de resort.
SECTIUNEA  I
A. Parohia
Art.43 – Parohia este comunitatea crestinilor ortodocsi, clerici si mireni, situata pe un
anume  teritoriu  si  subordonata  Centrului  eparhial  din  punct  de  vedere  canonic,  juridic,
administrativ  si patrimonial, condusa de un preot paroh numit de Chiriarhul  (arhiepiscopul  sau
episcopul) eparhiei respective.
Art.44 – Înfiintarea, organizarea, schimbarea limitei teritoriale si desfiintarea de parohii
se  aproba  de  catre  Consiliul  Eparhial,  tinând  seama  de  cerintele  misionare  si  pastorale  din
teritoriu.
Art.45 – Credinciosii parohiei au drepturi ca: de a beneficia de asistenta religioasa, de a
alege si a fi alesi în organismele parohiale, de a beneficia de ajutor filantropic, dupa posibilitati;
si  îndatoriri ca: de a  sustine,  întari  si marturisi credinta Bisericii Ortodoxe; de a vietui potrivit
învataturii  de  credinta  ortodoxa;  de  a  participa  la  sfintele  slujbe;  de  a  se  împartasi  cu Sfintele
Taine; de a împlini faptele milei crestine; de a întretine si a ajuta biserica si pe slujitorii ei.
Art.46  –  (1)  Comunitatea  credinciosilor  care  nu  poate  sustine  cu mijloace  proprii  o
parohie, prin hotarârea Permanentei Consiliului Eparhial, se poate alatura la o comunitate vecina,
împreuna cu care formeaza parohia.  În acest caz, comunitatea care se alatura poarta denumirea
de filie, iar membrii sai au aceleasi drepturi si îndatoriri fata de parohie, ca si cei din comunitatea
la care se alatura.
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  14
(2) Prin hotarâre a Permanentei Consiliului Eparhial, parohiile cu posibilitati economice
ajuta parohiile sarace si cu numar mic de credinciosi.
Art.47 – (1) În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, tinând cont de conditiile misionarpastorale
 si de numarul de credinciosi, de posibilitatile materiale, ca si de situarea lor în mediul
urban  si  rural,  parohiile  sunt  de  trei  categorii,  pe  baza  unor  criterii  stabilite  de  consiliile
eparhiale.
(2) Clasificarea pe categorii a parohiilor se aproba de Permanenta Consiliul Eparhial, în
baza  raportului  cuprinzând  datele  statistice  oficiale  (numar  de  credinciosi,  conditii materiale,
zona geografica, medie de vârsta etc.).
Art.48 – (1) Pe durata activitatii lor în parohie, preotii si diaconii sunt datori a locui în
parohie,  în  case  parohiale,  acolo  unde  acestea  exista,  sau  în  case  închiriate,  si  au  dreptul  de
folosinta gratuita  a unei  anumite  suprafete de  teren, proprietatea parohiei,  aprobata de Centrul
eparhial.
(2) Pentru asigurarea unei prezente stabile a preotului (preotilor) în parohie, acolo unde
nu  se  afla  casa  parohiala,  aceasta  va  fi  construita,  iar  daca  nu  sunt  conditii  pentru  construire,
Consiliul Parohial va lua masuri pentru achizitionarea unei case existente sau pentru plata chiriei
locuintei preotului, pâna când se va construi casa parohiala noua.
(3)  La  parohiile  si  bisericile  noi,  Consiliile  Parohiale,  sub  îndrumarea  Centrului
eparhial, vor prevedea  în buget, vor  initia  si  sustine  construirea de  case  parohiale destinate  ca
locuinta slujitorilor Sfântului Altar.
B. Parohul
Art.49  –  (1)  Preotul  paroh,  ca  delegat  al  Chiriarhului,  este  pastorul  sufletesc  al
credinciosilor  dintr-o  parohie,  iar  în  activitatea  administrativa  este  conducatorul  administratiei
parohiale si presedinte al Adunarii Parohiale, al Consiliului Parohial si al Comitetului Parohial.
(2)  Numirea  sau  revocarea  din  oficiul  de  paroh  se  face  de  Chiriarh  într-o  sedinta  a
Permanentei Consiliului Eparhial, având în vedere calitatea activitatii desfasurate.
(3)  Din  motive  administrative,  misionare  sau  disciplinare,  oficiul  parohial  se  poate
încredinta de catre Chiriarh si celorlalti preoti slujitori, într-o sedinta a Permanentei Consiliului
Eparhial.
Art.50  –  În  cadrul  întreitei  slujiri  preotesti:  învatatoreasca,  sfintitoare  si  pastoralmisionara,
 parohul exercita urmatoarele atributii:
a. Savârseste Sfânta Liturghie si Laudele bisericesti în duminici, sarbatori si în alte zile
ale  saptamânii,  cu  rostirea  cuvântului  de  învatatura;  savârseste  Sfinte  Taine  si  ierurgii;
catehizeaza  copii,  tineri  si  adulti  conform  îndrumarilor  Centrului  eparhial  si  asigura  accesul
zilnic în locasul de cult, conform programului afisat la intrarea în biserica; 
b.  Aduce  la  îndeplinire  toate  dispozitiile  prezentului  Statut,  ale  regulamentelor
bisericesti si ale organismelor bisericesti centrale, în ceea ce priveste parohia;
c.  Aduce  la  îndeplinire  hotarârile  organismelor  eparhiale  si  dispozitiile  autoritatii
superioare bisericesti (Protopop, Episcop sau Arhiepiscop) referitoare la viata parohiala;
d.  Întocmeste  si  aduce  la  îndeplinire  prevederile  programului  anual  al  activitatilor
pastoral-misionare, social-filantropice si administrativ-gospodaresti ale parohiei, încunostiintând
Centrul eparhial si pe credinciosi de rezultatele actiunilor întreprinse în acest sens.
e. Cu  aprobarea  prealabila  scrisa  a Chiriarhului,  reprezinta  parohia  în  justitie,  în  fata
autoritatilor  locale  si  fata  de  terti,  personal  sau  prin  delegati.  În  aceeasi  masura,  clericii  din
parohii, în virtutea juramântului de ascultare (subordonare) fata de Chiriarh depus la hirotonie si,
respectiv, monahii,  în virtutea votului monahal  al  ascultarii, pot  sa  compara  în  fata  instantelor
judecatoresti  numai  cu  aprobarea  prealabila  scrisa  a Chiriarhului,  inclusiv  în  cauze  de  interes
personal;
f. Convoaca si prezideaza Adunarea Parohiala, Consiliul Parohial si Comitetul Parohial;
 Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române                  15
g. Aduce la îndeplinire hotarârile Adunarii Parohiale si ale Consiliului Parohial;
h. Tine registrul cu evidenta tuturor parohienilor;
i.  Tine  la  zi  evidenta  botezatilor,  cununatilor  si  decedatilor  din  parohie  în  registrele
speciale (mitricale) si emite certificate de botez si de cununie;
j. Administreaza patrimoniul parohiei în conformitate cu hotar

Postat in Ştiri de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.