Şase ani de la recunoaşerea Mitropoliei Basarabiei de cãtre autoritãţile de stat ale Republicii Moldova

În anul 2004 Curtea Supremã de Justiţie a R. Moldova a recunoscut
Mitropolia Basarabiei drept suscesoare canonicã, spiritualã şi istoricã
a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat pânã în anul 1944.

Astãzi,
30 iulie 2008, se împlinesc 6 ani de la recunoaşerea Mitropoliei
Basarabiei de cãtre autoritãţile de stat ale Republicii Moldova.

Amintim cã Mitropolia Basarabiei a fost reactivatã la 14 septembrie
1992 prin voinţa clericilor şi credincioşilor ortodocşi români din R.
Moldova. Mitropolia Basarabiei a traversat un deceniu negru, când a
fost aruncatã în afara legii şi supusã unor persecuţii metodice şi
sistematice din partea autoritãţilor statului.

La 30 iulie 2002 Mitropolia Basarabiei a fost admisã în legalitate de
cãtre Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor prin ordinul 1651
din 30 iulie 2002, ca urmare a Hotãrârii Curţii Europene a Drepturilor
Omului din 13.12.2001 în dosarul “Mitropolia Basarabiei şi alţii versus
Moldovaµ.

În anul 2004 Curtea Supremã de Justiţie a R. Moldova a recunoscut
Mitropolia Basarabiei drept suscesoare canonicã, spiritualã şi istoricã
a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat pânã în anul 1944.

Mitropolia Basarabiei cuprinde patru eparhii istorice sufragane,
recunoscute de cãtre autoritãţile R. Moldova. Din 1995 are rangul
superior de Exarhat al Plaiurilor cu drept de Jurisdicţie
extrateritorialã.

Cu ocazia împlinirii a 6 ani de la intrare în legalitate a Mitropoliei
Basarabiei, Înalt Preasfinţitul Petru Pãduraru, Arhiepiscop al
Chişinãului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat
un Tedd Deum la Paraclisul Mitropolitan “Sfântul Ioan Teologulµ din
Chişinãu, dupã care a depus un buchet de flori la monumentul
Binecreddinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, canonizat de
cãtre Biserica Otodoxã Românã în acelaşi an cu reactivarea Mitropoliei
Basarabiei.

Biroul de Presã al Mitropoliei Basarabiei

Comunicat 151 / 30.07.2008

Postat in Ştiri de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.