Îndemn la rugãciune şi faptã bunã în postul Adormirii Maicii Domnului

¥Toate câte cereţi, când vã rugaţi, sã credeţi cã le veţi lua şi le veţi aveaµ. (Marcu XI, 24).

Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 august) reprezintã o perioadã de
pregãtire duhovniceascã prin rugãciune, priveghere, post trupesc şi
sufletesc pentru întâmpinarea marii sãrbãtori închinate Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, mijlocitoarea,
ocrotitoarea şi rugãtoarea noastrã cãtre Hristos-Domnul, Fiul ei.

Acum, când mulţi semeni de-ai noştri sunt greu încercaţi de revãrsarea
nemiloasã a apelor, dar şi de alte necazuri şi nevoi, îndemnãm
pãrinteşte clerul şi credincioşii de la biserici şi mãnãstiri ca, în
fiecare zi din aceastã perioadã a postului, sã citeascã Paraclisul
Maicii Domnului, pentru a înmulţi astfel foloasele rugãciunii, postului
şi faptelor bune, cu nãdejdea în cuvântul Mântuitorului nostru Iisus
Hristos: ¥Toate câte cereţi, când vã rugaţi, sã credeţi cã le veţi lua
şi le veţi aveaµ. (Marcu XI, 24).

Rugându-ne ¥Maicii Domnului, Bucuria tuturor celor necãjiţiµ, sã
oferim, în aceastã perioadã de luminare duhovniceascã a postului, prin
rugãciune şi faptã bunã, ajutor spiritual şi material, dupã putinţã,
semenilor noştri care au nevoie de sprijinul nostru, mai ales cei
sinistraţi ca urmare a inundaţiilor.

ss † Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESÃ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Postat in Ştiri de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.