Duminica a XXXI-a după Pogorârea Sf. Duh

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 18 Şi tot
poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu. 

35. Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum,
cerşind. 
36. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. 
37. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. 
38. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de
mine! 
39. Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult
mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! 
40. Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se,
l-a întrebat: 
41. Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! 
42. Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. 
43. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot
poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.