Marti în săptămâna a treizeci şi doua după Pogorârea Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 11 Aveţi credinţă în Dumnezeu. 

11. Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate în
jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece. 
12. Şi a doua zi, ieşind ei din Betania, El a flămânzit. 
13. Şi văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo,
doar va găsi ceva în el; şi, ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât
frunze. Căci nu era timpul smochinelor. 
14. Şi, vorbind, i-a zis: De acum înainte, rod din tine nimeni în veac
să nu mănânce. Şi ucenicii Lui ascultau. 
15. Şi au venit în Ierusalim. Şi, intrând în templu, a început să dea
afară pe cei ce vindeau şi pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor
de bani şi scaunele vânzătorilor de porumbei le-a răsturnat. 
16. Şi nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas prin templu. 
17. Şi-i învăţa şi le spunea: Nu este, oare, scris: „Casa Mea casă
de rugăciune se va chema, pentru toate neamurile”? Voi însă aţi făcut din
ea peşteră de tâlhari. 
18. Şi au auzit arhiereii şi cărturarii. Şi căutau cum să-L piardă.
Căci se temeau de El, pentru că toată mulţimea era uimită de învăţătura
Lui. 
19. Iar când s-a făcut seară, au ieşit afară din cetate. 
20. Dimineaţa, trecând pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcini. 
21. Şi Petru, aducându-şi aminte, I-a zis: Învăţătorule, iată smochinul
pe care l-ai blestemat s-a uscat. 
22. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu. 
23. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi
te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea
ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.