Luni în săptămâna douăzeci şi noua după Pogorârea Sfăntului Duh

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 20 Căci
toţi trăiesc în El. 


27. Şi apropiindu-se unii dintre saducheii care zic că nu este înviere,
L-au întrebat: 
28. Zicând: Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: Dacă moare fratele
cuiva, având femeie, şi el n-a avut copii, să ia fratele lui pe femeie
şi să ridice urmaş fratelui său. 
29. Erau deci şapte fraţi. Şi cel dintâi, luându-şi femeie, a murit
fără de copii. 
30. Şi a luat-o al doilea, şi a murit şi el fără copii. 
31. A luat-o şi al treilea; şi tot aşa toţi şapte n-au lăsat copii
şi au murit. 
32. La urmă a murit şi femeia. 
33. Deci femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi soţie, căci toţi
şapte au avut-o de soţie? 
34. Şi le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se însoară şi se
mărită; 
35. Iar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela şi învierea
cea din morţi, nici nu se însoară, nici nu se mărită. 
36. Căci nici să moară nu mai pot, căci sunt la fel cu îngerii şi sunt
fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 
37. Iar că morţii înviază a arătat chiar Moise la rug, când numeşte
Domn pe Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui
Iacov. 
38. Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci
toţi trăiesc în El. 
39. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: Învăţătorule, bine
ai zis. 
40. Şi nu mai cutezau să-L întrebe nimic. 
41. Iar El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că Hristos este Fiul lui
David? 
42. Căci însuşi David spune în Cartea Psalmilor: „Zis-a Domnul Domnului
meu: Şezi de-a dreapta Mea, 
43. Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. 
44. Deci David Îl numeşte Domn; şi cum este fiu al lui? 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.