Sămbătă în săptămâna douăzeci şi noua după Pogorârea Sfăntului Duh

Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 13 . Depărtaţi-vă
de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii. 
18. Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce
o voi asemăna? 
19. Asemenea este grăuntelui de muştar pe care, luându-l, un om l-a
aruncat în grădina sa, şi a crescut şi s-a făcut copac, iar păsările cerului
s-au sălăşluit în ramurile lui. 
20. Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? 
21. Asemenea este aluatului pe care, luându-l, femeia l-a ascuns în
trei măsuri de făină, până ce s-a dospit totul. 
22. Şi mergea El prin cetăţi şi prin sate, învăţând şi călătorind spre
Ierusalim. 
23. Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc?
Iar El le-a zis: 
24. Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă,
vor căuta să intre şi nu vor putea. 
25. După ce se va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi veţi începe
să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: Doamne, deschide-ne! – şi el,
răspunzând, vă va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi, 
26. Atunci voi veţi începe să ziceţi: Am mâncat înaintea ta şi am băut
şi în pieţele noastre ai învăţat. 
27. Şi el vă va zice: Vă spun: Nu ştiu de unde sunteţi. Depărtaţi-vă
de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii. 
28. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când veţi vedea pe
Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu,
iar pe voi aruncaţi afară. 
29. Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte
şi de la miazăzi şi vor şedea la masă în împărăţia lui Dumnezeu. 

Postat in Evanghelii de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.