Hotarele Casienilor

Dobrogea cu pamanturi sfinte.

Dobrogea noastră este plină de istorie şi mărturii sfinte. Ca o bornă kilometrică, podişul din Cheile Dobrogei, Casimcea noastră, te obligă să măsori drumul, dar şi timpul, făcând popas la chilia , acum mânăstirea unui sfânt daco-roman, care s-a nevoit pe aceste meleaguri din Sciţia Minor, unde a aprins candela monahismului şi a deschis evanghelia lui Hristos. Dovezile arheologice au mărturisit, iar azi peştera sfântului Casian care a vieţuit aici, primeşte certificatul sfinţeniei prin slujbă de târnosire a Prea Sfinţitului Teodosie, devenind far, dar şi oază de pelerinaj şi duhovnicie. Localnicii, dealurile, stâncile, natura , totul aparţine neamului casienilor, care a rodit acest vlăstar de sfinţenie ce a ajuns normă şi model pentru monahismul occidental, căruia în raclă cu moaşte sfinte se pleacă Marsilia şi creştinii din Galia romană, Franţa. Arheologul Vasile Pârvan localizează ţinutul, iar Ghenadie ucenicul său ne spune că era ” scit” de la Pontul Euxin. S-a născut dintr-o familie creştină de vază, poate chiar la Tomis, primind o educaţie aleasă şi de tânăr intră în monahism, retrăgându-se ca vieţuitor în aşezarea monahală care-i poartă numele şi care l-a plămădit teologic. Pe la anul 380 însoţit de prietenul său Gherman, care-l va numi mai târziu „sfânt”, poposeşte la Betleem apoi în pustietatea marilor pustnici din Teba Egiptului pentru a-şi întări virtuţile. În jurul anului 400 vine la Constantinopol unde este diaconit de Sfântul Ioan Gură de Aur, ajuns patriarh împotriva voinţei împărătesei Eudoxia care-l exilează. Ca ucenic al acestuia, sfântul Casian împreună cu Gherman în 405 pleacă la Roma ca să mijlocească aducerea din nou pe scaunul patriarhal al sfântului Ioan. Din documente la 415 îl întâlnim la Marsilia unde ctitoreşte o mânăstire de maici şi una de călugări cu o viaţă chinovială aspră. Tot aici pe la 435 îşi dă obştescul sfârşit, fiind socotit de apuseni cel care a întemeiat monahismul, drept pentru care Biserica catolică îl sărbătoreşte la 23 iulie iar cea ortodoxă la 28 februarie. Opera sa teologică este cunoscută în lumea creştină şi cuprinde trei mari lucrări în care prezintă şi apără adevărurile de credinţă. Titlurile acestora sunt: Despre aşezămintele monastireşti cu viaţă de obşte şi despre leacurile celor opt păcate principale, Convorbiri cu părinţii şi despre Întâmpinarea Domnului. Pentru viaţa lui sfântă şi urmarea lui Hristos, ne rugăm cu cântarea sedelnei de la slujba utreniei zicând: „Încuviinţându-te tu lui Dumnezeu te-ai dăruit şi luminându-te cu felurite bunătăţi Casiene, ai strălucit ca soarele, luminând neâncetat inimile tuturor celor ce te cinstesc, cu lumina dumnezeieştile tale învăţături. Roagă-te lui Dumnezeu neâncetat, pentru cei ce cu dragoste fierbinte te laudă”. Să mulţumim Treimii Sfinte pentru această zi.

pr. Zisu Iulian

Postat in Articole personale, Sfintii zilei de Parintele Zisu Iulianv. 3.0 Copyright © 2004-2013 Catedrala Navigatorilor. Web design & development Dan Crăciun.